Toàn tỉnh có 550 ha cây dược liệu

28/08/2020 10:28

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toàn tỉnh hiện có khoảng 550 ha cây dược liệu, chủ yếu ở huyện Thanh Hà (340 ha), Tứ Kỳ (38 ha), TP Chí Linh (23 ha)...

Trong đó có 380 ha sả, 60 ha ngải cứu, 53 ha đinh lăng, 25 ha nghệ... Hiện nay, cây dược liệu được thương nhân thu mua, bán lại cho các công ty dược liệu trong và ngoài tỉnh.

Với mục tiêu đa dạng cây trồng, nâng cao giá trị trên một diện tích tại các vùng đất đồi Chí Linh, Kinh Môn và vùng đất lúa có thể trồng được cây dược liệu, tỉnh sẽ ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển loại cây này trong thời gian tới.

PV

(0) Bình luận
Toàn tỉnh có 550 ha cây dược liệu