Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh xem xét chủ trương đầu tư nhiều dự án giao thông quan trọng

THỨ BA, 28/12/2021 06:28:52

8 giờ sáng nay 28.12, Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khoá XVII đã khai mạc.

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Toản, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh cùng dự kỳ họp.


Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp

Các đại biểu được xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 trước khi tham dự kỳ họp để bảo đảm phòng chống dịch Covid-19.

8 giờ 5: Đồng chí Nguyễn Khắc Toản, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thông qua dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp.

8 giờ 10: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Khẳng định những vấn đề được xem xét tại kỳ họp rất quan trọng, cấp thiết, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Xuân Thăng yêu cầu các cơ quan chức năng báo cáo các tờ trình, dự thảo nghị quyết cần ngắn gọn, tập trung vào những nội dung chính, trọng tâm, dành thời gian để đại biểu thảo luận về các vấn đề liên quan. Các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, phát huy trí tuệ, liên hệ chặt chẽ với thực tiễn từng địa phương, cơ quan, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào các nội dung kỳ họp. (Toàn văn bài phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Xuân Thăng)


Các đại biểu tham dự kỳ họp

8 giờ 18: Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đọc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022. (Tổng vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 tăng gấp 1,35 lần năm 2021)

Theo báo cáo, về kế hoạch vốn, UBND tỉnh đề nghị phân bổ theo kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 6.12.2021 với tổng vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương (NSĐP) năm 2022 là 4.167,3 tỷ đồng, tăng gấp 1,35 lần so với năm 2021 (3.088,1 tỷ đồng).


Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đọc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022

UBND tỉnh đề ra nhiều giải pháp để thực hiện đầu tư công hiệu quả, trong đó đề nghị lấy kết quả giải ngân của từng dự án là căn cứ chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022. Trường hợp không hoàn thành giải ngân theo kế hoạch lập (trừ lý do khách quan, bất khả kháng), kiểm điểm trách nhiệm tập thể, người đứng đầu, cá nhân có liên quan; nếu năm 2022 giải ngân không đạt 100% kế hoạch vốn thanh toán, thì không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ cho người đứng đầu, chủ đầu tư dự án và các cá nhân có liên quan năm 2022.

8 giờ 38: Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng đọc tờ trình đề nghị thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương giai đoạn năm 2022-2030, định hướng đến năm 2045. (Hạn chế phát triển nhà cao tầng và tập trung dân cư trong khu phố cũ)

Chương trình đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 như sau: Về diện tích nhà ở, phát triển diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 35,5 m2 sàn/người. Tổng diện tích sàn nhà ở đạt 99.404.484 m2. Diện tích sàn nhà ở tăng thêm 44.682.374 m2. Xây dựng mới 251.095 m2 sàn nhà ở dạng chung cư. Về chất lượng nhà ở, phấn đấu nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 99%, nhà ở bán kiên cố đạt 1%, xóa bỏ nhà thiếu kiên cố.

Chương trình đề ra các giải pháp, nhóm giải pháp để phát triển nhà ở, trong đó tiếp tục tạo điều kiện, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở thương mại để mua, bán, cho thuê theo cơ chế thị trường; triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội để giải quyết chỗ ở cho nhóm đối tượng chính sách xã hội khó khăn về nhà ở.

9 giờ 5: Đồng chí Lê Hồng Diên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đọc các tờ trình về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.


Đồng chí Lê Hồng Diên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đọc các tờ trình về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

Các công trình được đề xuất quyết định chủ trương đầu tư là: Xây dựng Bệnh viện phụ sản Hải Dương giai đoạn II; Xây dựng Cầu Cậy thuộc tuyến tránh đường tỉnh 394; Xây dựng đường tỉnh 394B - đoạn nối từ đường tỉnh 395 đến đường trục Bắc - Nam huyện Thanh Miện (tại huyện Bình Giang); Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 390 đoạn từ cầu Hợp Thanh đến cầu Quang Thanh; Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương.

Các dự án, công trình đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và theo kế hoạch vốn cấp hàng năm.

9 giờ 16: Đồng chí Trịnh Thúy Nga, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022.

Theo báo cáo, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo một số giải pháp trọng tâm là tiếp tục tăng cường kỷ luật tài chính; thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu. Từng bước có biện pháp để kiềm chế và giải quyết dần nợ xây dựng cơ bản, đặc biệt chú ý đến nợ đọng xây dựng cơ bản tại cấp xã. Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng và báo cáo HĐND tỉnh thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm sau trước ngày 25.7 hằng năm theo đúng quy định của Luật Đầu tư công. Có chính sách cụ thể để khuyến khích, thu hút đầu tư vào các dự án kết cấu hạ tầng thông qua việc đầu tư theo hình thức đối tác công tư...


Đồng chí Trịnh Thúy Nga, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022

UBND tỉnh cũng cần chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công công trình; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thanh toán với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm. Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách địa phương đạt 100%.

9 giờ 24: Đồng chí Trịnh Thúy Nga, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương giai đoạn năm 2022-2030, định hướng đến năm 2045.

Để bảo đảm nâng cao tính khả thi, hiệu quả của Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương giai đoạn năm 2022-2030 và tầm nhìn đến năm 2045, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh kiến nghị đưa các chỉ tiêu phát triển nhà ở vào trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ của địa phương; tổ chức triển khai thực hiện và định kỳ đánh giá kết quả thực hiện.

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển đô thị, nông thôn để đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở trên địa bàn, đặc biệt là nhà ở xã hội, nhà ở cho các đối tượng có nhu nhập thấp, người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội; có cơ chế chính sách khuyến khích xây dựng nhà cho thuê trong khu công nghiệp, nhà ở công nhân. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu ban hành các chính sách đồng bộ để quản lý thị trường bất động sản, quản lý đất đai, hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất...

Trong quá trình thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nhà ở thương mại cần xem xét quy định tỷ lệ xây dựng nhà ở tối thiểu trong dự án, đặc biệt là đối với diện tích xây dựng nhà ở xã hội; chỉ đạo giám sát chặt chẽ kết quả thực hiện các nội dung đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Tại các khu đô thị cũ, cần có chính sách cải tạo chỉnh trang kiến trúc; cải tạo và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đặc biệt là hệ thống giao thông, tiêu thoát nước, hệ thống cây xanh, chiếu sáng công cộng theo hướng văn minh hiện đại, đồng thời giữ gìn bản sắc địa phương.

9 giờ 35: Các đại biểu nghỉ giải lao.

9 giờ 50: Kỳ họp tiến hành thảo luận tại hội trường.

Điều hành phần thảo luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Xuân Thăng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận nguyên tắc, thứ tự ưu tiên phân bổ đầu tư các dự án đầu tư công; đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư công. Các đại biểu cũng cần tập trung làm rõ những hạn chế, đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án đầu tư công để đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện đầu tư, bảo đảm giải ngân 100% nguồn vồn đầu tư công được bố trí theo đúng tiến độ.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Xuân Thăng cũng đề nghị các đại biểu cho ý kiến về chủ trương đầu tư các công trình lớn, cấp thiết được xem xét quyết định đầu tư tại kỳ họp này. Tập trung đề xuất các giải pháp để huy động nguồn lực phục vụ đầu tư các công trình trọng điểm, công trình giao UBND cấp huyện làm chủ đầu tư.

Đối với Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương giai đoạn năm 2022-2030 và tầm nhìn đến năm 2045, các đại biểu cần đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; bám sát, căn cứ định hướng phát triển của tỉnh để đề xuất những giải pháp thực hiện hiệu quả, phấn đấu đạt được những mục tiêu chương trình đề ra, nhất là các giải pháp để phát triển nhà ở xã hội, giải quyết nhu cầu nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp...

10 giờ 16: Đồng chí Bùi Thanh Tùng, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh đề nghị các địa phương ưu tiên bố trí nguồn lực tăng thu năm 2021 để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công. Tỉnh cũng cần quan tâm thu hút, bố trí nguồn lực đầu tư phát triển nhà ở cho công nhân để góp phần quan trọng thu hút phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển, đạt được mục tiêu Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2030.


Đồng chí Bùi Thanh Tùng, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh phát biểu thảo luận

Nhất trí với đề nghị của đồng chí Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Xuân Thăng nhấn mạnh các địa phương cần quan tâm bố trí nguồn lực và huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ xây dựng, sửa chửa cho người có công. Khẳng định nhu cầu nhà ở cho công nhân trên địa bàn tỉnh giai đoạn tới rất lớn, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Xuân Thăng yêu cầu các địa phương quy hoạch, có các giải pháp thu hút đầu tư để phát triển nhà ở cho công nhân, người lao động có thu nhập thấp, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động và thu hút lao động đáp ứng yêu cầu phát triển, nhất là khi thời gian tới tỉnh sẽ có nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp được đầu tư, đi vào hoạt động.

10 giờ 24: Đồng chí Đồng Dũng Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Miện bày tỏ nhất trí và đề nghị tỉnh cần tập trung nguồn lực đầu tư các công trình, dự án để hoàn thiện hạ tầng giao thông thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Cùng với đó, tỉnh cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực hệ thống y tế cấp huyện, cơ sở để thu hút nguồn nhân lực ngành y tế và tạo thuận lợi công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, giảm tải cho y tế tuyến trên. Các cơ sở y tế công lập cũng cần nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân tốt hơn.


Đồng chí Đồng Dũng Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Miện phát biểu thảo luận

Đồng chí Đồng Dũng Mạnh đề nghị tỉnh cũng cần thực hiện ngay, tạo điều kiện tốt nhất về nhà ở để thu hút công nhân lành nghề, nhân lực chất lượng cao về và đến Hải Dương làm việc.

Về vấn đề này, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Xuân Thăng cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất thành lập Ban Chỉ đạo do 1 đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh làm Trưởng ban để chỉ đạo triển khai, thực hiện đầu tư các dự án công trình giao thông trọng điểm trong tỉnh và các công trình giao UBND cấp huyện làm chủ đầu tư theo đúng tinh thần "5 rõ", bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Việc quan tâm, tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông sẽ tạo cú hích phát triển cho các địa phương và cho tỉnh. UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phường cần tập trung làm tốt nhiệm vụ trên, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư và triển khai đầu tư các dự án, công trình theo đúng tiến độ.

Đồng tình với ý kiến của đồng chí Đồng Dũng Mạnh, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Xuân Thăng cho biết tỉnh đã chủ trương đầu tư xây dựng mới Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương, Bệnh viện Phục hồi chức năng... để nâng cao năng lực hệ thống y tế cấp tỉnh. Thời gian tới HĐND tỉnh cần giám sát để nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của các cơ sở y tế công lập.

Đại biểu Lương Thu Hương, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát biểu thảo luận

10 giờ 39: Đại biểu Lương Thu Hương, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cũng khẳng định sự cần thiết và đề nghị tỉnh quan tâm giải quyết nhu cầu nhà ở cho công nhân để thu hút nguồn nhân lực từ các địa phương khác về Hải Dương làm việc. Tuy nhiên, tỉnh cũng cần giao các cơ quan chức năng phối hợp với các hội, hiệp hội doanh nghiệp để khảo sát cụ thể để đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm, tránh lãng phí nguồn lực.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Xuân Thăng cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao UBND tỉnh xây dựng đề án chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh, trong đó sẽ khảo sát và đề xuất các giải pháp đầu tư, thu hút đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Các đại biểu nhấn nút biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp

10 giờ 45: Kết thúc phần thảo luận.

10 giờ 46: Đồng chí Trương Văn Hơn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đọc dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022 của tỉnh Hải Dương. Nghị quyết được các đại biểu bấm nút thông qua với tỷ lệ 100%.

10 giờ 58: Đồng chí Lê Hồng Diên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đọc dự thảo 5 nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư các dự án: Xây dựng đường tỉnh 394B (đoạn nối từ đường tỉnh 395 đến đường trục Bắc - Nam, huyện Thanh Miện); xây dựng cầu Cậy thuộc tuyến tránh đường tỉnh 394; xây dựng Bệnh viện Phụ sản Hải Dương giai đoạn II; Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 390 đoạn từ cầu Hợp Thanh đến cầu Quang Thanh; Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; Xây dựng Bệnh viện Phụ sản tỉnh giai đoạn 2. Các đại biểu đã bấm nút thông qua 5 Nghị quyết với tỷ lệ 100%.

11 giờ 20: Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng đọc dự thảo Nghị quyết thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương giai đoạn năm 2022-2030, định hướng đến năm 2045. Nghị quyết được các đại biểu bấm nút thông qua với tỷ lệ 100%.

11 giờ 25: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu