Tài chính - Ngân hàng

Tín dụng phục vụ xuất nhập khẩu của Hải Dương tăng trưởng hơn 33%

HÀ KIÊN 07/06/2024 07:47

Theo số liệu tổng hợp từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hải Dương, hết tháng 5/2024, tín dụng ngân hàng phục vụ xuất nhập khẩu tăng trưởng hơn 33%.

Tin du
Tín dụng phục vụ xuất nhập khẩu có số tuyệt đối cao nhất kể từ đầu năm, góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu chung toàn tỉnh

Hết tháng 5/2024, tổng dư nợ tín dụng toàn ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh đạt 136.482 tỷ đồng, tăng 1,9% so với cuối năm 2023, tăng 1,4% so với cuối tháng 4/2024.
Trong đó dư nợ ngắn hạn tăng 2,8% so với cuối năm 2023, tăng 1,3% so với cuối tháng 4. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy người dân, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh vay ngân hàng để bổ sung nguồn vốn lưu động nhằm phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đặc biệt, tín dụng ngân hàng phục vụ các hoạt động xuất nhập khẩu cuối tháng 5/2024 đạt 8.242 tỷ đồng, chiếm 6,04% tổng dư nợ, tăng 33,4% so với cuối năm 2023, tăng 1,3% so với cuối tháng 4/2024. So với 5 tháng đầu năm 2023, tín dụng ngân hàng phục vụ các hoạt động xuất nhập khẩu tăng 4.324 tỷ đồng, tương đương tăng 110,4 %. Đây cũng là thời điểm có dư nợ tín dụng xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh cao nhất kể từ đầu năm, góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh.

Cùng thời điểm cuối tháng 5, tổng nguồn vốn huy động toàn ngành ngân hàng đạt 199.857 tỷ đồng, tăng 2,2% so với cuối năm 2023, tăng 1,2% so với cuối tháng 4/2024.

HÀ KIÊN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tín dụng phục vụ xuất nhập khẩu của Hải Dương tăng trưởng hơn 33%
    ss