Biếm họa

Tiết kiệm hay chơi họ?

Tranh: LÊ VIẾT TRÍ 17/01/2024 07:30

Thay vì vung tiền vào những việc như chơi họ, dễ dẫn đến nguy cơ thâm hụt tài sản của bản thân, cần dành khoản tiết kiệm để phòng thân.

z5073343889841_e1353212976c8addf707140a7374fe05.jpg
Tranh: LÊ VIẾT TRÍ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiết kiệm hay chơi họ?