Tiếp tục trồng thử nghiệm 2 giống lúa hàng hóa

24/07/2015 08:56

Đây là 2 giống lúa hàng hóa cho năng suất khá, chất lượng gạo tốt, được thị trường ưa chuộng đã được trồng thử nghiệm ở vụ xuân và cho kết quả tốt.


Vụ mùa này, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (Sở Khoa học và Công nghệ) tiếp tục xây dựng  mô hình sản xuất thử 2 giống lúa thuần Nàng Xuân và Bắc thơm số 7 kháng bạc lá, với tổng diện tích 100 ha.

Các xã Minh Đức (Tứ Kỳ), Hiệp Cát (Nam Sách) cấy giống Nàng Xuân; các xã Hồng Khê (Bình Giang), Đoàn Kết (Thanh Miện), Hồng Thái (Ninh Giang) cấy giống Bắc thơm số 7 kháng bạc lá. Đây là 2 giống lúa hàng hóa cho năng suất khá, chất lượng gạo tốt, được thị trường ưa chuộng đã được trồng thử nghiệm ở vụ xuân và cho kết quả tốt. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiếp tục tổ chức trồng thử nghiệm 2 giống lúa này để đánh giá khả năng thích nghi trên đồng đất tỉnh ta trước khi nông dân gieo cấy đại trà.


PV


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiếp tục trồng thử nghiệm 2 giống lúa hàng hóa
    ss