Tiếp nhận Dự án phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2018-2020

25/07/2017 09:05

Hải Dương là 1 trong 32 tỉnh, thành phố có gánh nặng HIV cao và trung bình được Bộ Y tế lựa chọn đề nghị triển khai thực hiện Dự án phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2018-2020.


Mục tiêu hướng đến là 90% số người nhiễm HIV được biết tình trạng nhiễm của bản thân, 90% số người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị ARV, 90% số người nhiễm HIV điều trị ARV có tải lượng virus dưới ngưỡng lây truyền, khống chế tỷ lệ lây nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0,3%, giảm tác động của HIV đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội và tổ chức dựa vào cộng đồng. Dự án này do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, lao và sốt rét tài trợ với tổng kinh phí 56.638.000 USD.

UBND tỉnh đã đồng ý tiếp nhận và cam kết triển khai dự án theo đề nghị của Bộ Y tế. Theo đó, tỉnh sẽ bố trí nguồn vốn đối ứng phù hợp (cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, nhân lực chuyên môn, nhân lực quản lý và các khoản chi không được thanh toán từ nguồn ODA) để triển khai dự án một cách hiệu quả.

HẢI ĐƯỜNG

(0) Bình luận
Tiếp nhận Dự án phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2018-2020
ss