Tích cực hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam

05/01/2012 14:07

Năm qua, các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin huyện đã đa dạng hóa các hình thức xây dựng quỹ hội, nâng tổng số quỹ lên hơn 311 triệu đồng.

Huyện Kim Thành có  604 người bị nhiễm chất độc hoá học, trong đó 411 người nhiễm trực tiếp, 193 người nhiễm gián tiếp được hưởng trợ cấp ưu đãi của Nhà nước, tăng 128 người so với năm 2010. Năm qua, các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin huyện đã đa dạng hóa các hình thức xây dựng quỹ hội, nâng tổng số quỹ lên hơn 311 triệu đồng. Hội đã tặng quà nhân ngày Tết Nguyên đán, dịp 27-7... cho 68 lượt nạn nhân, với số tiền gần 14 triệu đồng; hỗ trợ tu sửa nhà cho 2 gia đình, với số tiền 40 triệu đồng, hội viên Nguyễn Minh Quế ở xã Kim Anh được hỗ trợ 10 triệu đồng; hội viên Phạm Văn Phối ở xã Cẩm La được hỗ trợ 30 triệu đồng. Ngoài ra, hội  đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức hoạt động hội cho cán bộ hội cơ sở. Với những nỗ lực của cán bộ hội viên các cấp, năm 2011, có 8 cá nhân đã được Huyện hội khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội.

THẾ MẠNH

(0) Bình luận
Tích cực hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam
ss