Thưởng đến 30 lần lương cơ sở cho giảng viên có bài báo về khoa học công nghệ

01/11/2014 08:13

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2014/NĐ-CP quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) trong các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH), quyết định thưởng tiền tối đa 30 lần mức lương cơ sở chung cho giảng viên được công bố 1 bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE.


Tiền thưởng lấy từ kinh phí sự nghiệp KHCN trong dự toán giao cho cơ sở GDĐH.

Ngoài ra, giảng viên trong các cơ sở GDĐH còn được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập từ hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên, trọng điểm và các hợp đồng thực hiện tại miền núi, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; được hỗ trợ 50% phí đăng ký bảo hộ quyền tác giả; tính tương đương 20 giờ giảng dạy lý thuyết nếu công bố được 1 bài báo trên tạp chí khoa học có thang điểm 1 trong danh mục của Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước.

Đối với giảng viên là nhà khoa học trẻ tài năng trong các cơ sở GDĐH, Chính phủ khẳng định sẽ ưu tiên tuyển chọn đi học nâng cao trình độ ở trong nước, ngoài nước; tạo điều kiện tham gia nghiên cứu khoa học để phát huy, phát triển định hướng chuyên môn nghiên cứu; ưu tiên giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN tiềm năng với hình thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng; xem xét hỗ trợ kinh phí tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình; kinh phí hỗ trợ lấy từ kinh phí sự nghiệp KHCN trong dự toán giao cho cơ sở GDĐH...

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15-12-2014.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thưởng đến 30 lần lương cơ sở cho giảng viên có bài báo về khoa học công nghệ