Biếm họa

Thực tiễn và giá vàng

Tranh: THANH TÂM 10/06/2024 07:00

Đời sống công nhân khó khăn mà vẫn phải nhìn giá vàng trồi sụt.

001 TÂM (2)
Tranh: THANH TÂM
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thực tiễn và giá vàng
    ss