Thực hiện hiệu quả phong trào "Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân"

31/05/2017 11:04

Sáng 30.5, Sở Y tế tổng kết 5 năm thực hiện phong trào "Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân" giai đoạn 2012-2016, triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2017-2021.Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND  tỉnh trao tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích
xuất sắc trong  phong trào vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới, ngành y tế tiếp tục hưởng ứng mạnh mẽ phong trào "Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân" bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, sáng tạo. Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khơi dậy ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia giải quyết tốt các vấn đề vệ sinh liên quan đến sức khỏe. Tăng cường xã hội hóa huy động nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân và các hộ gia đình để thực hiện phong trào. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện phong trào, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, mô hình, sáng kiến hay để nhân rộng.

Sau 5 năm thực hiện phong trào "Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân", toàn tỉnh có 98% số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định của Bộ Y tế; 88,7% số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh; 82,1% số người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có kiến thức và thực hành đúng về an toàn thực phẩm...

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã trao tặng bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào "Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân" giai đoạn 2012-2016.

PV


(0) Bình luận
Thực hiện hiệu quả phong trào "Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân"
ss