Thủ tướng làm Trưởng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia

19/07/2020 15:38

Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng thủ dân sự.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và quyết định về quy chế tổ chức, hoạt động của ban chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng thủ dân sự trên phạm vi cả nước; trực tiếp chỉ đạo ban chỉ huy phòng thủ dân sự của bộ, ngành TƯ và ban chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh…

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại khoản 4 Điều 20 Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 2.1.2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự.

Về cơ cấu, tổ chức: Thủ tướng là Trưởng Ban chỉ đạo. Ba Phó Trưởng ban gồm một Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Công an…

Các ủy viên là bộ trưởng các bộ; Tổng Giám đốc các đơn vị: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam…

Bộ Quốc phòng là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm bảm bảo các hoạt động của Ban Chỉ đạo; sử dụng bộ máy của Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu của Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện nhiệm vụ Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia. Văn phòng này có con dấu để hoạt động.

Quyết định nêu trên có hiệu lực từ 16.7.

Theo Vietnamnet

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thủ tướng làm Trưởng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia
    ss