Thủ tục xin phúc khảo bài thi THPT quốc gia

24/07/2015 14:03

Thí sinh sẽ có 10 ngày để xin phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia, tính từ ngày Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi, ngày 22-7.
Thí sinh làm thủ tục dự thi trung học phổ thông quốc gia. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)Theo quy định, thi sinh nộp đơn xin phúc khảo tại các sở giáo dục và đào tạo. Các sở sẽ chuyển đơn và dữ liệu thí sinh xin phúc khảo bài thi đến hội đồng thi. Lệ phí xét tuyển là 30.000 đồng/môn.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, hội đồng thi phải công bố kết quả phúc khảo. 

Với bài thi tự luận, việc phúc khảo mỗi bài thi do hai cán bộ chấm thi thực hiện và phải chấm bằng mực có màu khác với màu mực được dùng chấm trước đó trên bài làm của thí sinh.
Mẫu đơn xin phúc khảo (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)


Nếu kết quả hai lần chấm phúc khảo giống nhau thì giao bài thi cho trưởng ban phúc khảo ký xác nhận điểm chính thức.

Nếu kết quả hai lần chấm phúc khảo có sự chênh lệch thì rút bài thi giao cho trưởng ban phúc khảo tổ chức chấm lần thứ ba trực tiếp trên bài làm của thí sinh bằng mực màu khác.

Nếu kết quả của hai trong ba lần phúc khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm chính thức. Nếu kết quả của cả ba lần chấm lệch nhau thì trưởng ban phúc khảo lấy điểm trung bình cộng của ba lần chấm làm điểm chính thức rồi ký tên xác nhận.

Trong trường hợp điểm phúc khảo bài thi lệch nhau từ 0,5 điểm trở lên đối với môn khoa học tự nhiên và từ 1 điểm trở lên đối với môn khoa học xã hội thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo (có ghi biên bản) đối với các bài thi của thí sinh có sự điều chỉnh điểm. Nếu thấy có biểu hiện tiêu cực thì xử lý theo quy định.

Điểm phúc khảo sau khi đối thoại giữa hai cặp chấm và được trưởng ban phúc khảo trình chủ tịch hội đồng thi ký duyệt là điểm chính thức của bài thi.

Với bài thi trắc nghiệm, điểm chấm lại của tổ phúc khảo bài thi trắc nghiệm là điểm thi chính thức của thí sinh trong kỳ thi.


Vietnam+

(0) Bình luận
Thủ tục xin phúc khảo bài thi THPT quốc gia
ss