Thủ tục sang tên xe cùng tỉnh

30/05/2013 10:38

Hỏi: Tôi mua chiếc xe gắn máy từ năm 2007. Xe đã qua nhiều chủ sử dụng và hiện tại tôi cũng không biết người chủ sở hữu ban đầu là ai, chỉ biết là ở cùng tỉnh. Nay tôi muốn làm thủ tục sang tên xe thì phải làm thế nào?TRẦN TUẤN KIÊN(Kim Thành)


Trả lời: Hồ sơ đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh được quy định như sau:

- Trường hợp người đang sử dụng xe có chứng từ chuyển nhượng của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển nhượng của người bán cuối cùng, gồm:

+ Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (theo mẫu) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của công an xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là công an cấp xã) nơi người đang sử dụng xe thường trú.

+ Chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định.

+ Chứng từ chuyển nhượng của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển nhượng của người bán cuối cùng.

+ Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký xe).

- Trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển nhượng xe, hồ sơ gồm:

+ Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (theo mẫu) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

+ Chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định.

+ Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký xe).

Ông cần liên hệ cơ quan Công an huyện để được giải quyết và làm thủ tục sang tên xe theo đúng quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thủ tục sang tên xe cùng tỉnh
    ss