Thủ tục cấp thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi

22/12/2013 05:39

Hỏi: Được biết, trẻ em mới sinh ra đã được cấp thẻ khám bệnh, chữa bệnh (KB-CB) miễn phí ở các cơ sở y tế. Vậy cần những thủ tục nào để được cấp?


NGUYỄN MAI PHƯƠNG(Bình Giang)


Trả lời: Việc cấp, quản lý và sử dụng thẻ KB-CB cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập được quy định tại Thông tư số 29/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Thủ tục cấp thẻ KB-CB được quy định như sau:

Cha, mẹ, người giám hộ xuất trình giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao có chứng thực) với UBND cấp xã nơi trẻ em thường trú để làm căn cứ cấp thẻ KB-CB cho trẻ em dưới 6 tuổi. Trường hợp trẻ chưa có giấy khai sinh thì cha, mẹ, người giám hộ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ; UBND cấp xã có trách nhiệm làm đăng ký khai sinh cho trẻ cùng với việc cấp thẻ KB-CB. Đối với những khu vực vùng sâu, vùng xa điều kiện đi lại khó khăn thì cán bộ tư pháp hộ tịch có trách nhiệm phối hợp với cán bộ ngành lao động - thương binh và xã hội hỗ trợ UBND cấp xã làm thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ và cấp thẻ KB-CB cho trẻ dưới 6 tuổi.

Nếu trẻ em chưa có thẻ KB-CB, nhưng cần đi KB-CB tại cơ sở y tế công lập thì cần phải xuất trình giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh hoặc giấy chứng nhận của UBND cấp xã làm căn cứ cho các cơ sở y tế công lập không thu tiền KB-CB của trẻ em. Nếu trẻ em chưa có thẻ KB-CB, chưa có giấy khai sinh, không có giấy chứng sinh, nhưng cần đi KB-CB tại cơ sở y tế công lập thì UBND cấp xã có trách nhiệm xác nhận về họ, tên, ngày, tháng, năm sinh của trẻ hiện đang thường trú tại địa bàn xã làm căn cứ cho các cơ sở y tế công lập không thu tiền KB-CB của trẻ.

Đối với trẻ em dưới 6 tuổi không đăng ký thường trú tại xã, phường, thị trấn nhưng đang sinh sống trên địa bàn xã, phường, thị trấn thì ngoài giấy khai sinh phải có giấy xác nhận thôn/xóm hoặc ban quản lý khu dân cư hiện đang thường trú ở thôn/xóm hoặc khu dân cư để làm căn cứ cấp thẻ KB-CB cho trẻ. Nếu trẻ đang phải điều trị tại bệnh viện mà hết hạn sử dụng thẻ thì trẻ vẫn được tiếp tục hưởng chế độ KB-CB không phải trả tiền cho đến hết đợt điều trị đó.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thủ tục cấp thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi