Thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Hải Dương đứng thứ 11 cả nước

26/05/2022 08:48

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến cuối tháng 5, toàn tỉnh thu hút được gần 9,1 tỷ USD đầu tư nước ngoài, đứng thứ 4 trong khu vực đồng bằng sông Hồng và thứ 11 trong cả nước.

Trong đó số dự án sử dụng 100% vốn đầu tư nước ngoài chiếm 65,4% tổng vốn đầu tư đăng ký, dự án theo hình thức xây dựng-kinh doanh-chuyển giao chiếm 24,8%, còn lại là liên danh. 

Trong số 26 quốc gia có doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh phần lớn đến từ châu Á, chiếm 86,9% số dự án, châu Mỹ chiếm 5,4%, châu Âu chiếm 2,4%, còn lại là vùng lãnh thổ. Hồng Kông (Trung Quốc) có tổng vốn đầu tư cao nhất, chiếm 41%, tiếp đến là Nhật Bản chiếm 16%.

Mỗi năm các dự án có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp từ 20-25% nguồn thu ngân sách tỉnh và chiếm 1/3 GRDP của tỉnh.

NM

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Hải Dương đứng thứ 11 cả nước