Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu tối đa là 60 ngày

14/01/2016 09:20

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu.


Theo đó, thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu tối đa là 45 ngày đối với đấu thầu trong nước, 60 ngày đối với đấu thầu quốc tế kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Trường hợp cần thiết, có thể kéo dài thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu, nhưng không quá 20 ngày và phải bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

Cũng theo thông tư này, trong quy chế làm việc hoặc trong cách thức làm việc của tổ chuyên gia ở báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu phải nêu rõ cách xử lý nếu 1 thành viên trong tổ chuyên gia có ý kiến khác biệt so với đa số thành viên khác; thành viên của tổ chuyên gia có quyền bảo lưu ý kiến của mình. Trường hợp nhà thầu cùng lúc tham dự nhiều gói thầu và được đánh giá xếp hạng thứ nhất đối với gói thầu này, đồng thời trúng thầu ở 1 hoặc nhiều gói thầu khác thì chủ đầu tư, bên mời thầu phải làm rõ khả năng thực hiện gói thầu của nhà thầu trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15-2-2016.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu tối đa là 60 ngày
    ss