Thời cơ và thách thức

14/01/2010 02:26

Năm 2009 đã để lại những thành công, kinh nghiệm về sự điều hành của Chính phủ. Tuy nhiên, nền kinh tế tăng trưởng nhanh, nhưng còn dưới mức tiềm năng; tốc độ giảm nghèo còn ở mức thấp, người lao động vẫn khó khăn...

Năm 2009 qua đi đánh dấu sự tăng trưởng của nền kinh tế nước ta vượt qua cơn khủng hoảng, suy giảm kinh tế toàn cầu và kiềm chế được lạm phát. Hai thành tựu quan trọng đó đã tạo thời cơ thuận lợi cho đất nước bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 với một quyết tâm mới, khí thế mới.

Thời cơ luôn đi liền với thách thức, tác động qua lại lẫn nhau, Thời cơ lớn bao giờ cũng đứng trước những thách thức không nhỏ. Vượt qua thách thức, tạo tiền đề cho thời cơ. Đến lượt nó, thời cơ sẽ tạo động lực mạnh mẽ vượt qua thách thức. Năm 2009 đã để lại những thành công, kinh nghiệm về sự điều hành của Chính phủ, của sự thực hiện có hiệu quả các biện pháp kích thích kinh tế, của chính sách tài chính -  tiền tệ, ngân hàng, các cấp, các địa phương và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Những thành tựu này sẽ tạo tiền đề cho các động lực phát triển kinh tế - xã hội vào năm 2010 và những năm tiếp theo.

Tuy nhiên, chúng ta cũng đang đứng trước những thách thức to lớn của nền kinh tế như: Tăng trưởng nhanh, nhưng còn dưới mức tiềm năng, tăng trưởng liên tục nhưng tính ổn định không cao, tăng trưởng còn dựa nhiều vào vốn đầu tư. Những nguy cơ tiềm ẩn lạm phát cao quay trở lại, kinh tế vĩ mô, cơ chế chính sách có chỗ còn bất cập, thủ tục hành chính chưa được thông thoáng… Tốc độ giảm nghèo còn ở mức thấp, người lao động vẫn khó khăn, ô nhiễm môi trường ngày một nặng, thiên tai diễn biến khó lường.

Nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế -  xã hội năm 2010 như Nghị quyết Quốc hội khóa XII Kỳ họp thứ VI đề ra, Chính phủ đã đề ra năm nhóm giải pháp. Thách thức lớn, nhưng thời cơ vẫn là cơ bản. Thế và lực của đất nước đã lớn mạnh. Kinh nghiệm và những thành tựu của 25 năm đổi mới đã cho chúng ta những bài học quý báu để tiếp tục vượt qua thử thách, tạo thời cơ giành thắng lợi.

VŨ HOÀNG (TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thời cơ và thách thức
    ss