Thiếu 107 phòng học bậc tiểu học

26/09/2016 10:48

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hải Dương, trong năm học 2016 - 2017, bậc tiểu học của thành phố vẫn còn thiếu 27 phòng học.


Trường Tiểu học Ái Quốc phải học nhờ tới 5 phòng tại Trường THPT Ái Quốc. Các Trường Tiểu học: Tân Bình, Thanh Bình, Tứ Minh, Việt Hòa, mỗi nơi thiếu 3 phòng học. Các trường phải bố trí cho học sinh học tại các phòng chức năng hoặc học nhờ tại UBND phường; một số nơi phải học luân chuyển... Bên cạnh đó, các trường tiểu học của thành phố còn thiếu tới 80 phòng chức năng. Nguyên nhân do các nhà trường khó khăn về kinh phí và mặt bằng xây dựng.

PV

(0) Bình luận
Thiếu 107 phòng học bậc tiểu học
ss