Thêm 1.105 hộ thoát nghèo được vay vốn tín dụng chính sách

08/10/2019 19:06

​Theo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội TP Chí Linh, từ đầu năm đến nay đơn vị đã cho 1.105 hộ thoát nghèo trên địa bàn được vay hơn 55 tỷ đồng để đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Các hộ vay chủ yếu để trồng na theo tiêu chuẩn VietGAP ở phường Hoàng Tiến; trồng nhãn, thanh long ruột đỏ tại phường Hoàng Tân; trồng cây ăn quả ở xã Lê Lợi; thâm canh rau màu giá trị cao tại xã Nhân Huệ; chăn nuôi gà đồi ở xã Bắc An...

Từ tháng 10.2015 đến nay, TP Chí Linh đã có 3.871 hộ mới thoát nghèo được vay gần 180 tỷ đồng. Để bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn vay, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội TP Chí Linh đã tăng cường cho vay ủy thác qua 249 tổ tiết kiệm vay vốn của các Hội: Nông dân, Cựu chiến binh, Phụ nữ và Đoàn Thanh niên.

TRANG LÂM

(0) Bình luận
Thêm 1.105 hộ thoát nghèo được vay vốn tín dụng chính sách