Thấy gì qua Đại hội MTTQ cơ sở ở Kinh Môn?

26/12/2018 13:14

MTTQ huyện Kinh Môn được chọn tổ chức Đại hội điểm MTTQ cấp huyện nhiệm kỳ 2019-2024 (dự kiến diễn ra vào đầu tháng 3.2019).


Thông qua Đại hội điểm MTTQ thị trấn Kinh Môn nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ huyện quyết định rút ngắn thời gian tổ chức đại hội từ 1 ngày xuống còn nửa ngày. Ảnh: Nguyễn Hồng

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Kinh Môn đang chuẩn bị các bước để tổ chức đại hội điểm theo kế hoạch. Đến nay, huyện đã có 24 trong tổng số 25xã, thị trấn tổ chức xong Đại hội MTTQ. Những kinh nghiệm, bài học rút ra từ việc tổ chức đại hội cấp cơ sở đã giúp Kinh Môn có những bước chuẩn bị tốt, tạo tiền đề để tổ chức đại hội điểm cấp huyện thành công.

Để tổ chức đại hội cấp cơ sở, MTTQ huyện Kinh Môn đã yêu cầu MTTQ các xã, thị trấn chuẩn bị tốt báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, trong đó chú trọng kiểm điểm, đánh giá đúng những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những mặt còn hạn chế, yếu kém, đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Chương trình thống nhất hành động nhiệm kỳ mới phải bám sát các nội dung chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp, chương trình hành động của MTTQ cấp trên và yêu cầu, tình hình thực tiễn tại địa phương, rõ việc, rõ mô hình. Chủ động báo cáo xin ý kiến cấp ủy và Ủy ban MTTQ cấp trên về công tác nhân sự. Nhân dịp hướng tới đại hội, các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua...

Thị trấn Kinh Môn được chọn tổ chức Đại hội MTTQ điểm của huyện. Sau khi đại hội kết thúc, cuộc họp đánh giá, rút kinh nghiệm đã được tổ chức với sự tham gia của đại diện MTTQ huyện cùng MTTQ 25xã, thị trấn. MTTQ huyện đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội của MTTQ thị trấn Kinh Môn. Tuy nhiên, qua đại hội điểm, MTTQ huyện quyết định rút ngắn thời gian tổ chức đại hội từ 1 ngày xuống còn nửa ngày. Bà Lại Thị Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Kinh Môn cho biết: “Theo kế hoạch của Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện Kinh Môn phải hoàn thành việc tổ chức đại hội cấp cơ sở trước ngày 15.12. Việc rút ngắn thời gian tổ chức giúp đẩy nhanh tiến độ để các xã, thị trấn hoàn thành việc tổ chức đại hội theo như kế hoạch đã đề ra”. Ngay trong buổi họp nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm của đại hội điểm, MTTQ thị trấn Kinh Môn đã chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị trước, trong đại hội. Từ đó, MTTQ các xã, thị trấn có thể áp dụng hoặc có điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế của địa phương. Ví dụ như công tác tuyên truyền; trang trí, khánh tiết; bố trí thời gian phù hợp để tặng hoa chúc mừng và biểu diễn một số tiết mục văn nghệ chào mừng, tránh ảnh hưởng đến nội dung chính của đại hội.

Để đại hội thành công tốt đẹp, MTTQ các xã, thị trấn trong huyện đã dành thời gian để chuẩn bị chu đáo về nội dung, nâng cao chất lượng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ. Trong báo cáo tổng kết nhiệm kỳ đã tập trung đánh giá đúng tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết quả hoạt động theo 5 nội dung chương trình của MTTQ trong nhiệm kỳ qua. Các báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế, thiết sót, rút ra những bài học kinh nghiệm để xây dựng chương trình hành động cho nhiệm kỳ mới. 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Kinh Môn đã phối hợp với cấp ủy địa phương chỉ đạo sát sao công tác nhân sự, bảo đảm về số lượng, chất lượng, cơ cấu, thành phần, bảo đảm tỷ lệ người ngoài Đảng đạt từ 25 - 30%. Chú trọng tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của Đại hội MTTQ, kết quả hoạt động của MTTQ trong nhiệm kỳ... đến các tầng lớp nhân dân trong huyện. Tiến độ tổ chức đại hội cấp cơ sở được kịp thời phản ánh qua Đài Phát thanh huyện. Trong dịp diễn ra Đại hội MTTQ, nhiều xã, thị trấn đã phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, treo các khẩu hiệu tuyên truyền trên các trục đường chính, vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc...

Bên cạnh đó, công tác tổ chức MTTQ cấp cơ sở vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Báo cáo tham luận ở một số ít đại hội còn chung chung, nặng về liệt kê thành tích, chưa chú trọng phát hiện, đề xuất cách làm hay và những giải pháp thiết thực nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ. Kinh phí chi cho việc tổ chức Đại hội MTTQ cấp cơ sở còn ít nên ở nhiều cơ sở, việc tổ chức các hoạt động chào mừng đại hội, công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội còn gặp nhiều khó khăn.

Những kinh nghiệm, nhất là các hạn chế sẽ được Kinh Môn khắc phục trong việc tổ chức Đại hội MTTQ huyện sắp tới.

HUYỀN TRANG

(0) Bình luận
Thấy gì qua Đại hội MTTQ cơ sở ở Kinh Môn?
ss