Tháo gỡ tình trạng không có kho vật chứng tại 3 Chi cục Thi hành án dân sự

07/01/2023 10:24

Đó là chỉ đạo nêu trong Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 4.1 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023.

Sáng 21.12.2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức cưỡng chế thi hành án tại nhà số 195 đường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương (Ảnh: Danh Trung)

Theo chỉ thị này, năm 2023, UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí hoạt động cho cơ quan thi hành án dân sự hai cấp, trước mắt tập trung tháo gỡ tình trạng không có kho vật chứng tại 3 Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Bình Giang, Ninh Giang, Thanh Hà.

UBND các huyện Kim Thành, Tứ Kỳ, Thanh Miện, các cơ quan liên quan đẩy nhanh phê duyệt quy hoạch, thực hiện các thủ tục cấp đất để xây dựng dự án trụ sở cơ quan THADS giai đoạn 2022 - 2025.

Để nâng cao hiệu quả công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và Cơ quan THADS tỉnh tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Phát huy tốt hơn nữa công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác THADS, cưỡng chế thi hành án đối với những vụ việc kéo dài, có số tiền thi hành án lớn, liên quan đến nhiều cá nhân, tổ chức. Thực hiện tốt Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 2.6.2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, góp phần ổn định tình hình chính trị tại địa phương, đặc biệt là các vụ việc có giá trị từ 20 tỷ đồng trở lên có điều kiện thi hành, vụ việc có điều kiện nhưng 1 năm tổ chức thi hành chưa có kết quả. Tập trung giải quyết các vụ việc thi hành án có nhiều khó khăn, phức tạp, các vụ việc liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng.

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn. Phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS hai cấp; chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện nghiêm nghĩa vụ thi hành án, thi hành dứt điểm các vụ việc mà UBND xã là người phải thi hành án (nếu có).

Chỉ thị cũng yêu cầu Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Thủ trưởng các cơ quan thi hành án dân sự phải thực sự sâu sát, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là việc giải quyết các vụ việc thi hành án có giá trị lớn, phức tạp. Tăng cường công tác kiểm tra nghiệp vụ THADS, đồng thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm do lỗi cố ý của công chức trong ngành…

Theo chỉ thị, năm 2022, công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn tiếp tục thu được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, công tác này còn một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc, như: tỷ lệ thi hành án về tiền chưa đạt so với chỉ tiêu được giao; vi phạm, sai sót về trình tự, thủ tục thi hành án vẫn còn xảy ra…

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tháo gỡ tình trạng không có kho vật chứng tại 3 Chi cục Thi hành án dân sự
    ss