Thành ủy Chí Linh thực hiện tốt 4 khâu đột phá

03/08/2019 14:15

Những năm qua, Đảng bộ và nhân dân TP Chí Linh đã thực hiện nhiều phong trào thi đua thực hiện Di chúc của Bác.


Khen thưởng các tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng 2.8, Thành ủy Chí Linh tổ chức kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Những năm qua, Đảng bộ và nhân dân TP Chí Linh đã thực hiện nhiều phong trào thi đua thực hiện Di chúc của Bác. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các tập thể, cá nhân trong toàn thành phố. Thành phố đã lựa chọn và thực hiện 4 khâu đột phá xuyên suốt nhiệm kỳ là xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và người đứng đầu cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và cải cách tài chính công, tăng cường kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng phục vụ nhân dân trong các cơ quan nhà nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các hội nghị, cuộc họp của cơ quan Đảng, nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; xây dựng tuyến phố văn minh, công dân thân thiện. Sau 3 năm, Chí Linh đã về đích trong xây dựng nông thôn mới vào năm 2017 và trở thành thành phố vào năm 2019, vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22 nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Qua 3 năm đã xuất hiện hơn 1.000 tập thể, cá nhân được ghi vào sổ người tốt, việc tốt. Chất lượng cải cách thủ tục hành chính được nâng cao, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn trên 95%. Nhiều công trình trọng điểm được hoàn thiện và đưa vào sử dụng trước tiến độ đề ra...

Tại hội nghị, 10 tập thể và 15 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được biểu dương, khen thưởng.

TRUNG KIÊN

(0) Bình luận
Thành ủy Chí Linh thực hiện tốt 4 khâu đột phá