Thanh niên Thủ đô phải gương mẫu cho thanh niên cả nước

30/09/2012 08:53

Cách đây 48 năm, ngày 30-9-1964, đến thăm và nói chuyện với Đại hội Thanh niên Thủ đô Hà Nội.

Tại đây, Bác Hồ căn dặn: “Thanh niên phải ra sức học tập chính trị, văn hóa và khoa học, kỹ thuật. Học có tốt, hành mới tốt. Học và hành tốt mới làm trọn nhiệm vụ người thanh niên cách mạng... Đối với mọi công tác, thanh niên Thủ đô phải làm gương mẫu cho thanh niên cả nước”.

Người hài lòng và vui sướng vì các cháu nhi đồng học tập tốt, lao động tốt, tính nết tốt. Thanh niên và học sinh đã xung phong đi lao động sản xuất ở các công trường, nông trường và đi tham gia phát triển kinh tế và văn hoá miền núi. Người nhắc nhở Bộ Giáo dục, Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động, các chi bộ và chi đoàn địa phương phải “thiết thực giúp đỡ các cháu ấy có thể vừa lao động sản xuất, vừa tiếp tục học tập”.

Người biểu dương đoàn viên và thanh niên đã có những thành tích khá, như: nhiều sáng kiến nâng cao chất lượng sản phẩm, đã tiết kiệm khá nhiều nguyên liệu, vật liệu và ngày công. Đoàn viên và thanh niên nông dân đã góp phần khá vào công việc đẩy mạnh sản xuất và cần kiệm xây dựng HTX. Trong bộ đội và các lực lượng vũ trang nhân dân, đoàn viên và thanh niên đang góp phần xứng đáng vào công cuộc củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Để công tác được tốt hơn, Người lưu ý đối với mọi công việc thanh niên nên thiết thực và bền bỉ, không ngừng cải tiến và áp dụng rộng rãi những sáng kiến. Thanh niên công nhân phải góp sức làm cho thật tốt cuộc vận động "3 xây, 3 chống". Thanh niên nông dân phải góp sức làm cho thật tốt cuộc vận động "cải tiến quản lý HTX nông nghiệp". Trước mắt, theo Người, thanh niên phải thường xuyên thực hiện tốt khẩu hiệu: "Nâng cao cảnh giác, đẩy mạnh sản xuất, sẵn sàng chiến đấu". Trung ương Đoàn phải tăng cường hơn nữa việc giáo dục tinh thần yêu nước, giác ngộ giai cấp và đạo đức cách mạng cho đoàn viên và thanh niên. Mỗi đoàn viên thật sự phụ trách, gần gũi và giúp đỡ một bạn ngoài Đoàn cùng tiến bộ thì Đoàn sẽ phát triển vững chắc và nhanh chóng hơn nữa.

PHƯƠNG DUNG(biên soạn)

(0) Bình luận
Thanh niên Thủ đô phải gương mẫu cho thanh niên cả nước
ss