Thanh Miện đồng loạt bầu trưởng thôn, khu dân cư vào ngày 18.9

25/08/2022 08:39

Theo Phòng Nội vụ huyện Thanh Miện, ngày 18.9 (chủ nhật), tất cả 83 thôn, khu dân cư trong toàn huyện sẽ đồng loạt tổ chức bầu trưởng thôn, khu dân cư.

Việc đồng loạt bầu trưởng thôn, khu dân cư trong 1 ngày nhằm tạo đợt sinh hoạt dân chủ trực tiếp, rộng khắp, thống nhất trong toàn huyện để cử tri phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia bỏ phiếu bầu cử. Hiện nay, huyện Thanh Miện đang hướng dẫn, đôn đốc các địa phương chuẩn bị công tác bầu cử.

UBND huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, phối hợp Ủy ban MTTQ huyện hướng dẫn, chỉ đạo UBND và Uỷ ban MTTQ các xã, thị trấn tổ chức thực hiện; tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin của huyện, xã, thị trấn về công tác bầu cử. Về nhân sự trưởng thôn, khu dân cư, huyện quán triệt thực hiện nghiêm túc theo Đề án số 01-ĐA/TU ngày 29.8.2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2016-2020 và Hướng dẫn số 06-HD/HU ngày 16.3.2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Theo đó, nhân sự trưởng thôn, khu dân cư bảo đảm tiêu chuẩn đồng thời đáp ứng là nhân sự Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 4 huyện, thành phố hoàn thành tổ chức bầu cử trưởng thôn, khu dân cư 1 ngày gồm Cẩm Giàng, Bình Giang, Gia Lộc và TP Chí Linh.

HÀ VY

(0) Bình luận
Thanh Miện đồng loạt bầu trưởng thôn, khu dân cư vào ngày 18.9