​Thanh Miện có nhiều mô hình tích tụ ruộng đất nhất tỉnh

06/02/2023 14:40

Toàn huyện có 65 mô hình tích tụ ruộng đất ở các xã Phạm Kha, Ngô Quyền, Ngũ Hùng, Hồng Quang, Đoàn Kết… với tổng diện tích hơn 658 ha.

Các mô hình tích tụ ruộng đất quy mô lớn giúp mang lại giá trị kinh tế cao hơn so với sản xuất manh mún


Huyện Thanh Miện hiện là địa phương có nhiều mô hình tích tụ ruộng đất nhất tỉnh. Toàn huyện có 65 mô hình tích tụ ruộng đất ở các xã Phạm Kha, Ngô Quyền, Ngũ Hùng, Hồng Quang, Đoàn Kết… với tổng diện tích hơn 658 ha. Trong đó có 10 mô hình tích tụ có diện tích từ 20 ha trở lên, các mô hình còn lại từ 1 đến dưới 20 ha. Mô hình tích tụ ruộng đất của hộ ông Trần Xuân Ái ở thôn Tiêu Lâm, xã Ngũ Hùng rộng nhất tới hơn 52 ha.

Các mô hình tích tụ ruộng đất cho lãi từ 50 - 100 triệu đồng/ha/năm, cao gấp từ 2 - 3 lần so với sản xuất manh mún.  

TH

(0) Bình luận
​Thanh Miện có nhiều mô hình tích tụ ruộng đất nhất tỉnh