Thanh Miện có gần 100 lượt hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương

07/06/2023 18:20

Nhiệm kỳ qua, có thêm nhiều mô hình kinh tế mới của hội viên nông dân ở Thanh Miện mang lại hiệu quả kinh tế cao và nhiều hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương.


Ra mắt Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Thanh Miện khóa mới

Tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Thanh Miện lần thứ XII nhiệm kỳ 2023-2028 được tổ chức trong 2 ngày 6 và 7.6 đã đề ra mục tiêu phấn đấu hằng năm kết nạp từ 500 hội viên trở lên, đến hết nhiệm kỳ có trên 42.000 hội viên. Tăng cường xây dựng quỹ hội, phấn đấu đạt trên 10 tỷ đồng; 100% số tổ chức cơ sở hội vững mạnh, trong đó 75% trở lên đạt vững mạnh tiêu biểu. Mỗi năm có ít nhất 1 tập thể và 1 cá nhân được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen; Hội Nông dân huyện đạt vững mạnh tốp đầu của tỉnh. Hằng năm có trên 60% số hộ nông dân đăng ký và có từ 45% số hộ trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Mỗi năm giúp từ 150-200 hộ nghèo và có 100 hộ nghèo thoát nghèo trở lên...

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân huyện Thanh Miện kết nạp 5.902 hội viên, nâng tổng số toàn huyện lên 39.985 hội viên, vượt chỉ tiêu 1.985 hội viên. Toàn huyện có thêm nhiều mô hình kinh tế mới của hội viên nông dân cho hiệu quả kinh tế cao như mô hình trồng măng tây, trồng dưa trong nhà màng, nhà lưới, liên kết nuôi thủy sản, chim bồ câu... Có 96.710 lượt hộ đăng ký và bình xét được 80.178 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có 97 lượt hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương. Giới thiệu và cung ứng cho nông dân gần 34.000 cây giống ăn quả các loại, trên 3.240 tấn phân bón trả chậm...

PV

(0) Bình luận
Thanh Miện có gần 100 lượt hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương