Thành lập Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam

19/10/2014 15:49

Ngày 19-10, Đại hội thành lập Hiệp hội nữ Doanh nhân Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội.

 Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội và ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã dự Đại hội.Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa chúc mừng các đại biểu nhân ngày 20-10. Ảnh: chinhphu.vn.


Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam (VAWE) được thành lập nhằm tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ, phát huy năng lực, vai trò của nữ doanh nhân vì sự phát triển bền vững của đất nước. Hiệp hội đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của doanh nhân cả nước, phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới toàn diện đất nước vì mục tiêu " Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", vì sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ.

Hiệp hội là nơi các tổ chức, cá nhân nữ doanh nhân chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao về chuyên môn, kiến thức, kỹ năng lồng ghép giới. Hiệp hội bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của doanh nghiệp, doanh nhân nữ và lao động nữ trong doanh nghiệp.

Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam xác định mục tiêu trong nhiệm kỳ thứ nhất là tập hợp, đoàn kết các nữ doanh nhân, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các tổ chức đại diện của nữ doanh nhân, doanh nghiệp nữ; phát huy tài năng, trí tuệ và sức mạnh của đội ngũ nữ doanh nhân Việt Nam trong phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; góp phần phát triển cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân trong thời kỳ phát triển mới của đất nước; vì sự bình đẳng, tiến bộ và bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên.


Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 43 thành viên; bầu bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công thương là Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam nhiệm kỳ 2014- 2019 và 5 Phó Chủ tịch.


Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao những thành tích, những đóng góp to lớn của phụ nữ việt Nam nói chung và các nữ doanh nhân nói riêng đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Những năm gần đây, đội ngũ nữ doanh nhân Việt Nam không ngừng lớn mạnh đóng góp tích cực vào thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước, từng bước khẳng định được uy tín, thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và thế giới.


Nữ doanh nhân đã thực sự là một thành phần rất quan trọng trọng của đội quân chủ lực của đất nước, tiên phong trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, tạo việc làm cho hàng vạn lao động, đóng góp cho ngân sách nhà nước và hội nhập sâu rộng vào thị trường thế giới và khu vực.


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Nghị quyết 09- NQ/TW ngày 9/12/2011 của Bộ Chính trị về " Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế" đã khẳng định đội ngũ doanh nhân là lực lượng có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có năng lực, trình độ và phẩm chất, uy tín cao sẽ góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh trạnh, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững độc lập, tự chủ của nền kinh tế.

Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân nữ. Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đã tạo cơ hội ngày càng bình đẳng hơn cho doanh nhân nữ, tạo điều kiện để nữ doanh nhân đóng góp nhiều hơn trong phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ rõ: Là lực lượng quan trọng trong phát triển kinh tế, trước yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, doanh nhân nước ta, trong đó có doanh nhân nữ còn có những hạn chế, bất cập, nhất là năng lực kinh doanh, kinh nghiệm quản lý, sự am hiểu pháp luật và khả năng cạnh tranh, hội nhập. Nền kinh tế thế giới sẽ tiếp tục có khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có doanh nghiệp do nữ làm chủ...


Bên cạnh những thách thức chung đặt ra đối với đội ngũ doanh nhân, doanh nhân nữ Việt Nam còn gặp không ít những trở ngại về giới. Chị em cùng lúc phải làm tròn trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình, vừa phải chèo lái để con thuyền doanh nghiệp luôn vững vàng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong những năm qua đã có nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nhằm hỗ trợ doanh nhân nữ, góp phần giúp các chị vượt qua khó khăn, thách thức để kinh doanh hiệu quả, đồng thời cân bằng giữa công việc với trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình và xã hội...


Vai trò xúc tiến, hỗ trợ thành lập Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là thể hiện sự chủ động, tích cực của Hội với tư cách là tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ Việt Nam, phù hợp với tình hình mạng lưới nữ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, nhằm đáp ứng hơn nữa nhu cầu hỗ trợ của doanh nhân nữ về vận động chính sách và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Phó Thủ tướng mong rằng, Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam ra đời sẽ tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ nhằm phát huy tài năng, trí tuệ, vai trò và sự đóng góp của nữ doanh nhân vì sự phát triển- kinh tế xã hội của đất nước và bình đẳng giới; bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của các thành viên. Hiệp hội cũng sẽ là kênh để các tổ chức, doanh nhân nữ chia sẻ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, kết nối kinh doanh và tham gia thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Với sự ra đời của Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong các nữ doanh nhân sẽ càng tích cực trau dồi kiến thức, kỹ năng, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của phụ nữ Việt Nam, tận dụng thời cơ, vươn lên đóng góp hiệu quả hơn nữa cho công cuộc phát triển kinh tế- xã hội, xoá đói, giảm nghèo, thực hiện công bằng xã hội.


Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ban, ngành hữu quan nghiên cứu tham mưu các chính sách hỗ trợ doanh nhân nói chung, doanh nhân nữ nói riêng và tăng cường phối hợp nhằm tạo một môi trường pháp lý thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp nữ kinh doanh hiệu quả.

Đảng và Nhà nước tiếp tục có các chính sách quan tâm, tạo điều kiện để phụ nữ Việt Nam nói chung và nữ doanh nhân nói riêng tiếp tục phát huy tài năng, trí tuệ, cống hiến, đóng góp cho sự phát triển bền vững, cùng toàn dân thực hiện mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.


Theo TTXVN

(0) Bình luận
Thành lập Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam