Thanh Hà phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2020

13/08/2019 17:50

Sáng 13.8, huyện Thanh Hà tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), giai đoạn 2010-2020.        


Đại diện UBND huyện tặng giấy khen các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

Năm 2010, khi mới bắt tay vào xây dựng NTM, mỗi xã của huyện mới đạt bình quân 6,25 tiêu chí, thu nhập bình quân đầu người 13,3 triệu đồng. Đến tháng 6.2019, huyện đạt bình quân 18,75 tiêu chí/xã, thu nhập bình quân 41,1 triệu đồng/người/năm. Toàn huyện đã có 20/24 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, vượt 4 xã so với kế hoạch đề ra. Hiện 2 xã An Lương, Tiền Tiến đã đạt 18 tiêu chí; các xã Trường Thành, Phượng Hoàng đều đạt 17 tiêu chí. Thanh Hà đã đạt 7/9 tiêu chí huyện NTM, 2 tiêu chí chưa hoàn thiện là quy hoạch và y tế - văn hóa - giáo dục. Thanh Hà phấn đấu đến năm 2020 sẽ được công nhận huyện NTM. Trong giai đoạn 2020-2025, huyện phấn đấu có từ 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thu nhập bình quân đầu người trên 60 triệu đồng/năm. Giai đoạn 2025-2030, phấn đấu 100% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Tại hội nghị, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020.

ĐỨC ANH

(0) Bình luận
Thanh Hà phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2020