Thanh Hà có thêm nhiều ý kiến góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

13/06/2013 18:35

Sau hơn 1 tháng triển khai tiếp tục lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Thanh Hà đã thu được 43.559 phiếu, đạt 94% tổng số phiếu phát ra.


100% ý kiến góp ý đều tán thành với phạm vi, mức độ sửa đổi, bổ sung Hiến pháp. Có hơn 500 ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung, quy định trong Lời nói đầu và các chương của dự thảo. Đáng chú ý, ngoài góp ý cho các chương, điều cụ thể, có 54 ý kiến đề nghị bổ sung thêm các quy định trong tình huống đất nước có chiến tranh; quy định về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội; thống nhất cách gọi chung cho các thôn, làng, bản, ấp; quy định cán bộ công đoàn trong các doanh nghiệp được hưởng lương từ ngân sách nhà nước, không để chủ doanh nghiệp trả lương như hiện nay...

 PV


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh Hà có thêm nhiều ý kiến góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992