Tham mưu tổ chức tốt Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của tỉnh Hải Dương

28/06/2023 18:20

Đó là chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương Lê Văn Hiệu tại Hội nghị giao ban quý II của Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy .


Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương chủ trì buổi giao ban

Chiều 28.6, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương chủ trì giao ban quý II của Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy khẩn trương hoàn thiện các nội dung, tham mưu tổ chức tốt Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ, cần tập trung nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, công việc được giao. 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu nhấn mạnh Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương cần tiếp tục quan tâm định hướng báo chí, nắm bắt dư luận xã hội; kịp thời phản ánh, đề xuất giải quyết tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong tỉnh; nhận diện âm mưu, thủ đoạn, chống phá của các thế lực thù địch để dự báo xu hướng, xác định các giải pháp phòng chống. Quan tâm biểu dương, nhân rộng các điển hình tiến tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chú trọng tham mưu thực hiện tốt các khâu, quy trình công tác cán bộ.


Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương báo cáo tại buổi giao ban

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương tiếp tục thực hiện và hoàn thành một số cuộc kiểm tra, giám sát đã triển khai; chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát. Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương tham mưu, theo dõi, nắm tình hình và phối hợp với các cơ quan nội chính tỉnh đôn đốc công tác giải quyết các vụ án, vụ việc; phối hợp, tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư theo quy định. Ban Dân vận Tỉnh ủy Hải Dương cần kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, phản ánh sau tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu cũng lưu ý Văn phòng Tỉnh ủy Hải Dương cần tiếp tục tham mưu, thực hiện các công việc hiệu quả, đúng tiến độ. Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hải Dương làm tốt công tác khám bệnh, chữa bệnh; tổ chức đấu thầu rộng rãi, lựa chọn cơ sở điều dưỡng cho cán bộ thuộc diện bảo vệ chăm sóc sức khỏe. Báo Hải Dương phát huy những kết quả đạt được, nâng cao sức chiến đấu, tính phản biện xã hội và nâng cao chất lượng các ấn phẩm. Trường Chính trị tỉnh Hải Dương hoàn thành các đề tài, hội thảo khoa học năm 2023 đã được phê duyệt; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên; tổ chức tốt các hoạt động chào mừng và tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Trường Chính trị tỉnh Hải Dương (27.7.1963-27.7.2023)…

HOÀNG BIÊN

(0) Bình luận
Tham mưu tổ chức tốt Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của tỉnh Hải Dương