Tất cả các xã, thị trấn có nước sạch

09/12/2014 19:52

Tất cả các xã, thị trấn của huyện Tứ Kỳ được cấp nước sạch từ các nhà máy nước tập trung với 25.287 hộ sử dụng, chiếm 61% số hộ.

Huyện Tứ Kỳ hiện có 12 trạm xử lý nước sạch, 3 trạm cấp nước sạch theo quy mô liên xã.

 Tất cả các xã, thị trấn của huyện được cấp nước sạch từ các nhà máy nước tập trung với 25.287 hộ sử dụng, chiếm 61% số hộ. Toàn huyện có 92% số trường học, 98% số trụ sở làm việc của các xã và tất cả các cơ quan, trạm y tế đã được cấp nước sạch.

TIẾN MẠNH


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tất cả các xã, thị trấn có nước sạch
    ss