Tất cả các huyện, thị xã, thành phố có Câu lạc bộ Doanh nhân cựu chiến binh, cựu quân nhân cấp xã

03/08/2023 06:15

Đến ngày 2.8, tất cả 12 huyện, thị xã, thành phố đã thành lập được Câu lạc bộ Doanh nhân cựu chiến binh, cựu quân nhân cấp xã.


Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh chúc mừng Câu lạc bộ Doanh nhân cựu chiến binh, cựu quân nhân xã Nghĩa An

Ngày 2.8, Hội Cựu chiến binh xã Nghĩa An ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân cựu chiến binh, cựu quân nhân xã. Đây là Câu lạc bộ Doanh nhân cựu chiến binh, cựu quân nhân cấp xã đầu tiên của huyện Ninh Giang nhưng là câu lạc bộ thứ 48 trong tỉnh. Câu lạc bộ có 40 thành viên, đều là các chủ hộ điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Như vậy, tất cả 12 huyện, thị xã, thành phố đã thành lập được Câu lạc bộ Doanh nhân cựu chiến binh, cựu quân nhân cấp xã. 

Các câu lạc bộ được thành lập nhằm phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tương thân tương ái, đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình giữa các cựu chiến binh, cựu quân nhân.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tất cả các huyện, thị xã, thành phố có Câu lạc bộ Doanh nhân cựu chiến binh, cựu quân nhân cấp xã
    ss