Tập trung tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp

29/12/2020 13:30

Sáng 29.12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 12 và triển khai công tác tuyên truyền miệng 2021.


Quang cảnh hội nghị

Năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của tỉnh, gồm: Tập trung tuyên truyền việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tổ chức tốt Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm, các sự kiện lớn trong năm 2021. Tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thông tin thời sự chính sách mới theo định hướng của Trung ương và của cấp ủy. Phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ của các ngành, đơn vị, địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe thông tin tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển năm 2021; kết quả công tác thuế năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 của tỉnh; kết quả Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

HOÀNG BIÊN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tập trung tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp