Chống tham nhũng, tiêu cực

Tập trung thanh tra những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực

VOV-PV 29/12/2023 15:49

Sáng 29/12, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

leminhkhaii.jpg
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Trọng Phú

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Trần Văn Quân chủ trì tại điểm cầu tỉnh Hải Dương.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị thời gian tới Thanh tra Chính phủ cần tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả Luật Thanh tra và Nghị định hướng dẫn thi hành. Khẩn trương rà soát, sửa đổi, ban hành các thông tư hướng dẫn nghiệp vụ bảo đảm thống nhất, đồng bộ. Tiếp tục bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực các cấp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp để xây dựng, triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý, cả trước mắt và lâu dài, nhất là các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025.

leminhkhai-48186f0793059b33e436608ba4c825d8.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trọng Phú

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị ngành cần khẩn trương triển khai định hướng, kế hoạch thanh tra năm 2024 đã được phê duyệt theo hướng trọng tâm, hiệu quả, tập trung thanh tra đối với những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, dư luận xã hội quan tâm. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của Thanh tra Chính phủ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phối hợp chặt chẽ giữa trung ương và địa phương, giải quyết kịp thời, dứt điểm ngay từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng”.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh ngành cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó quan tâm triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Trọng tâm là công khai, minh bạch trong tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm soát xung đột lợi ích; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nguy cơ tham nhũng cao hoặc có nhiều dư luận về tham nhũng.

Năm 2023, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 7.689 cuộc thanh tra hành chính và 193.774 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế 257.703 tỷ đồng, 616 ha đất. Kiến nghị thu hồi 188.607 tỷ đồng và 166 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 69.096 tỷ đồng, 451 ha đất.

tranvanquan.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Trần Văn Quân chủ trì tại điểm cầu tỉnh Hải Dương

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, ngành Thanh tra đã đẩy mạnh công tác phòng ngừa thông qua thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiều giải pháp. Trong năm, toàn ngành phát hiện 114 vụ việc, 176 người tham nhũng và liên quan đến tham nhũng. Trong đó, qua hoạt động kiểm tra nội bộ phát hiện 22 vụ, 35 người; qua hoạt động thanh tra, kiểm tra phát hiện 54 vụ, 97 người; qua giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 38 vụ, 44 người.

Về định hướng trong năm 2024, ngành thanh tra xác định tiếp tục bám sát định hướng chương trình thanh tra năm 2024 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp, các ngành để triển khai công tác thanh tra; đổi mới trong tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động thanh tra, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hoạt động thanh tra.

VOV-PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tập trung thanh tra những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực