Tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công đường trục Đông - Tây và khởi công đường dẫn cầu Đồng Việt

22/03/2023 20:08

Chiều 22.3, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng kiểm tra hiện trường tình hình thực hiện 2 dự án giao thông trọng điểm của tỉnh.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đường dẫn cầu Đồng Việt 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND các huyện Thanh Miện, Ninh Giang, Tứ Kỳ và TP Chí Linh báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án giao thông trọng điểm đường trục Đông - Tây và điều kiện khởi công dự án đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối với quốc lộ 37 (Chí Linh).

Tại các điểm kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư tập trung chỉ đạo các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công dự án để hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn cấp năm 2023 đã giao, tỷ lệ giải ngân tối thiểu phải đạt 95% vốn cấp cho 2 dự án. Đối với các phần việc đã hoàn thành, cần đẩy nhanh tiến độ thanh quyết toán để bảo đảm điều kiện giải ngân vốn. Các sở, ngành liên quan và UBND TP Chí Linh, các huyện Thanh Miện, Ninh Giang, Tứ Kỳ cần phối hơp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng; sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Trong quá trình thực hiện cần bảo đảm tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Lãnh đạo các xã, phường có dự án đi qua cần tăng cường tuyên truyền, vận động người dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cần bám sát tiến độ, xem xét điều chỉnh phù hợp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng đề nghị Sở Xây dựng tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến giá vật liệu xây dựng. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với các địa phương tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, trong đó phối hợp UBND huyện Tứ Kỳ trình thẩm định và phê duyệt đơn giá đất tái định cư làm cơ sở UBND huyện Tứ Kỳ bàn giao đất tái định cư cho 4 hộ dân còn lại. Hướng dẫn việc bồi thường, hỗ trợ đối với 8 hộ đầu tuyến trên địa bàn xã Đoàn Kết (Thanh Miện). Chỉ đạo hoàn thành trích lục, chỉnh lý bản đồ thu hồi đất bổ sung làm cơ sở giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân còn lại trên địa bàn huyện Ninh Giang...

Theo Báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, việc thi công dự án đường trục Đông - Tây hiện nay còn gặp một số khó khăn. Nguồn cung vật liệu phục vụ thi công như cát, đất đối, đá cấp phối ít; giá vật liệu tăng cao dẫn đến khó khăn cho các nhà thầu. Công tác giải phóng mặt bằng của các địa phương còn ảnh hưởng đến tiến độ thi công, tiến độ giải ngân. Dự án đường dẫn cầu Đồng Việt còn vướng mắc về mặt bằng...

PHAN ANH

(0) Bình luận
Tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công đường trục Đông - Tây và khởi công đường dẫn cầu Đồng Việt
ss