Tập trung cao thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

22/01/2021 08:23

Sáng 22.1, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh đã nghe tờ trình của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy  về kết quả công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

>>> Khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII


Đồng chí Nguyễn Văn Phú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đọc tờ trình

Năm 2021, BTV Tỉnh ủy xác định tập trung vào 7 nhiệm vụ quan trọng về công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Theo đó, tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Tỉnh uỷ. Quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Các cấp ủy căn cứ vào nghị quyết của cấp trên, xây dựng thành các chương trình, đề án phù hợp với đặc điểm của địa phương, đơn vị. Chủ động tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điểm sai trái của các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị; thường xuyên làm tốt công tác nắm bắt, phản ánh và định hướng dư luận xã hội.

 Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo yêu cầu, chỉ đạo của Trung ương. Chỉ đạo nghiên cứu, rà soát để xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định về công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ cho phù hợp với thực tiễn. Chỉ đạo thi tuyển công chức khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện…

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, nhất là sau Đại hội Đảng các cấp; kiểm tra việc xây dựng, ban hành quy chế làm việc của cấp ủy và quy chế làm việc của uỷ ban kiểm tra; thực hiện việc phân công cấp uỷ viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát theo địa bàn và lĩnh vực công tác. Chủ động nắm tình hình, kịp thời kiểm tra và kết luận những tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực…

Thường xuyên nắm chắc tình hình nhân dân; kịp thời lãnh đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, chính đáng của nhân dân; giữ ổn định tình hình nhân dân, nhất là dịp trước, trong và sau đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và trong thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình, điển hình “dân vận khéo”…

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các Huyện uỷ, Thị ủy, Thành ủy và các cơ quan, ban, ngành của tỉnh, trọng tâm là các ngành khối nội chính tỉnh triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng; rà soát và triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là các điểm nổi cộm, phức tạp đông người và các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, các vụ án tham nhũng…

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp chủ động phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch sát với nhiệm vụ của đơn vị, địa phương; quan tâm công tác tuyên truyền, nắm tình hình nhân dân sau Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động… Thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. 

Năm 2020, dù đối mặt với nhiều khó khăn, chịu tác động phức tạp do dịch Covid-19 nhưng với quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo trên tinh thần đổi mới, quyết liệt, cụ thể, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phù hợp với thực tiễn, đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác chính trị, tư tưởng luôn được quan tâm, bám sát và phục vụ tích cực các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ tỉnh. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả; tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình đã đề ra. Công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều đổi mới. Công tác nội chính và phòng chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm.

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; có nhiều cố gắng, tích cực trong đổi mới hình thức, phương thức tập hợp, hoạt động của đoàn viên, hội viên phù hợp với thực tiễn. Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, ngành phát động. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, định hướng tư tưởng cho đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhất là phối hợp tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và ủng hộ các nguồn lực phục vụ phòng chống dịch...

PV

(0) Bình luận
Tập trung cao thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp