Nông nghiệp - Nông thôn

Tăng năng suất lúa nhờ phân bón tháp cao Stavin

TRẦN HIỀN 05/11/2023 14:09

Sử dụng phân bón tháp cao Stavin tại mô hình sản xuất ở phường An Lạc (Chí Linh) giúp tăng năng suất lúa và hiệu quả kinh tế hơn so với nhiều loại phân bón khác.

anlac.jpg
Lúa nếp cái hoa vàng sử dụng phân bón Stavin cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao hơn

Đây là kết quả được Trung tâm Khuyến nông Hải Dương đưa ra tại hội thảo mô hình canh tác lúa tiên tiến trên giống lúa nếp cái hoa vàng tổ chức sáng 2/11 tại phường An Lạc (Chí Linh).

Vụ mùa năm 2023, Trung tâm Khuyến nông Hải Dương thực hiện Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng kỹ thuật canh tác lúa tiên tiến sản xuất lúa nếp thương phẩm chất lượng cao, liên kết theo chuỗi tiêu thụ tại một số tỉnh đồng bằng sông Hồng” với quy mô 5 ha tại phường An Lạc.

Kết quả cho thấy lúa nếp cái hoa vàng trong mô hình được sử dụng phân bón tháp cao Stavin bón cho lúa theo đúng quy trình kỹ thuật giúp cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe, đẻ nhánh tập trung. Tỷ lệ dảnh hữu hiệu cao, bộ rễ phát triển khỏe, lá lúa màu xanh sáng, lá đòng dài, trỗ thoát nhanh. Tỷ lệ hạt lép thấp, hạn chế sâu bệnh hại như sâu cuốn lá, bệnh khô vằn. Năng suất lúa trong mô hình đạt 44,3 tạ/ha, tăng 5,5 tạ/ha, cho thu lãi cao hơn so với đối chứng 11,3 triệu đồng/ha.

TRẦN HIỀN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tăng năng suất lúa nhờ phân bón tháp cao Stavin
    ss