Tăng cường sử dụng phần mềm quản lý người ra vào vùng dịch

29/09/2021 10:05

Để triển khai kịp thời, hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị triển khai phần mềm quản lý di biến động của người ra vào vùng dịch.

Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các cấp quán triệt, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 kiểm tra thông tin công dân khai báo y tế bằng mã QR tại địa chỉ https://kiemdich.dancuquocgia.gov.vn (mã QR được sinh ra sau khi công dân khai báo y tế), đối chiếu, xác nhận thông tin với chứng minh nhân dân/căn cước công dân của người dân trên hệ thống. Trường hợp người dân không có điện thoại thông minh thì phát phiếu khai báo y tế. Chỉ đạo lực lượng công an cấp xã tiến hành rà soát di biến động của người ra vào vùng dịch và quản lý tiêm vaccine phòng dịch; xác định nhân thân của người lang thang, cơ nhỡ để kịp thời cập nhật vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Kiểm tra, khai thác thông tin trong hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác nhận thông tin cư trú của người dân. Hằng ngày báo cáo số lượng công dân đến địa bàn cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 các cấp...

UBND cấp huyện chỉ đạo các lực lượng chức năng, UBND cấp xã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến để người dân hiểu, tích cực kê khai thông tin di biến động tại trang web trên... 

PV    

(0) Bình luận
Tăng cường sử dụng phần mềm quản lý người ra vào vùng dịch