Tăng cường phối hợp tuyên truyền phong trào CNVC, LĐ và hoạt động công đoàn

27/04/2011 15:31

2 năm qua, Báo Hải Dương và Đài PT-TH tỉnh đã phản ánh kịp thời,thường xuyên các phong trào CNVC, LĐ và hoạt động của các cấp công đoàntrong tỉnh.

Sáng 26-4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp với Báo Hải Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) tỉnh sơ kết chương trình phối hợp tuyên truyền phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVC, LĐ), hoạt động công đoàn 2 năm 2009-2010 và ký chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2011-2015.Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Báo Hải Dương ký chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2011-1015


2 năm qua, Báo Hải Dương và Đài PT-TH tỉnh đã  phản ánh kịp thời, thường xuyên các phong trào CNVC, LĐ và hoạt động của các cấp công đoàn trong tỉnh. Nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, đi sâu phản ánh các phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh doanh của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và CNVC, LĐ như phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Doanh nghiệp tiêu biểu”, “Doanh nhân giỏi”, “CNLĐ có bàn tay vàng”... Đặc biệt, tập trung tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp, tuyên truyền sâu vào những vấn đề mới, bức xúc về thực trạng việc làm và đời sống CNLĐ hiện nay...

Thời gian tới, LĐLĐ tỉnh tiếp tục phối hợp với Báo Hải Dương, Đài PT-TH tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về phong trào CNVC, LĐ và hoạt động của các cấp công đoàn trong tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, nữ CNVC, LĐ giỏi việc nước, đảm việc nhà, tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ngoài quốc doanh và những vấn đề liên quan đến quyền lợi, đời sống, việc làm của người lao động...

NGỌC TUÂN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tăng cường phối hợp tuyên truyền phong trào CNVC, LĐ và hoạt động công đoàn