Tăng cường phối hợp hoạt động

11/04/2013 14:42

Ngày 10 - 4, tỉnh ta tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội.


Toàncảnh hội nghị

Năm 2013, Bộ CHQS tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chỉ thị, nghị quyết về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới, nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng, phối hợp tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh toàn diện, thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình nhân dân. Kịp thời phát hiện, trao đổi thông tin, phối hợp tham mưu và tham gia xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp nhằm giữ vững, ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tuyên truyền và thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, đúng luật. Phối hợp tư vấn, giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ. Thực hiện có hiệu quả các hoạt động nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa…

NGUYỄN MINH

(0) Bình luận
Tăng cường phối hợp hoạt động
ss