Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách 2 chiều đến huyện Kim Thành

02/08/2021 17:42

Sở Giao thông vận tải thông báo việc tạm dừng hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh; tạm dừng hoạt động vận tải khách đến huyện Kim Thành.

Ngày 2.8, Sở Giao thông vận tải đã có văn bản về việc áp dụng bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ 0 giờ ngày 3.8 cho đến khi có thông báo mới, tạm dừng hoạt động vận tải hành khách xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch đi/đến huyện Kim Thành và các tuyến xe buýt nội tỉnh số 01, 02, 07 và 27 (trừ xe phục vụ nhiệm vụ phòng chống dịch và các phương tiện được lưu thông theo quy định tại Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ).

Đối với các xe có hành trình đi qua địa bàn huyện Kim Thành không được dừng, đỗ.

Đề nghị UBND huyện Kim Thành căn cứ vào tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện ban hành văn bản tạm dừng hoạt động các bến phà, bến khách ngang sông trên địa bàn theo phân cấp; thường xuyên kiểm tra việc chấp hành của chủ bến, không để phát sinh bến chui, bến không phép hoạt động làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Sở Giao thông vận tải thông báo tạm dừng hoạt động công tác đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh.

Đối với các hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn cấp huyện khác tiếp tục thực hiện theo Công văn số 1566/SGTVT-P5 ngày 20.7 và Thông báo số 1642/TB-SGTVT-P5 ngày 29.7 của Sở Giao thông vận tải.

Yêu cầu người đứng đầu các đơn vị vận tải, trung tâm đào tạo sát hạch lái xe, trung tâm đăng kiểm, các bến xe, trạm dừng nghỉ... tổ chức chấp hành nghiêm yêu cầu về phòng chống dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

THÀNH ĐẠT

(0) Bình luận
Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách 2 chiều đến huyện Kim Thành