Sự lựa chọn tất yếu

24/10/2018 15:20

Chiều 23.10 có thể coi là một dấu mốc lịch sử khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước với đa số phiếu tán thành và đọc lời tuyên thệ thiêng liêng.


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Người dân cả nước mong mỏi, dõi theo sự kiện này, giờ phút này, không chỉ với niềm vui mừng, phấn khởi, mà còn đặt cả sự kỳ vọng, niềm tin tưởng vào một kỷ nguyên mới của đất nước, dưới sự dẫn dắt sáng suốt, thống nhất của Đảng, Nhà nước.

Kính cẩn cúi chào lá Quốc kỳ, trong giai điệu hào hùng được cử hành, bước lên bục tuyên thệ và đặt tay trang trọng lên cuốn Hiến pháp, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng xúc động nguyện thề: "Dưới cờ đỏ thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".

"Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn. Khuôn xanh biết có vuông tròn mà hay", trong tâm trạng "vừa mừng, vừa lo", Chủ tịch nước lẩy Kiều và chia sẻ ông "mừng vì được Quốc hội, được nhân dân tin cậy, yêu mến giao nhiệm vụ, nhưng lo làm thế nào để hoàn thành tốt nhất trọng trách của mình trước đất nước...".

Chắc chắn vậy, đây là niềm vinh dự lớn lao, nhưng cũng đồng thời là một trọng trách to lớn đối với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, khi ông vừa là người đứng đầu quốc gia dân tộc, vừa là người đứng đầu Đảng, thực hiện nhiệm vụ dẫn dắt đất nước bước sang thời kỳ mới của công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ; làm sao để gặt hái được nhiều thành tựu hơn nữa, đáp lại sự mong mỏi của đất nước, nhân dân.

Bên ngoài nghị trường, nhiều người dân tạm ngừng việc ít phút, hướng mắt lên màn hình tivi và lắng nghe đài phát thanh trực tiếp để có thể chứng kiến trọn vẹn thời khắc này. Bởi với họ, đây là thời khắc lịch sử vô cùng ý nghĩa của sự gặp gỡ giữa ý Đảng và lòng dân, của sự lựa chọn tất yếu. Họ lắng nghe lời tuyên thệ của Chủ tịch nước để thấy chính khát vọng của mình và của cả dân tộc mình, ở đó.

Tổng Bí thư là người đứng đầu Đảng. Đảng cầm quyền thực hiện sự lãnh đạo toàn diện đất nước từ đường lối chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, đến an ninh quốc phòng… Còn Chủ tịch nước là người điều hành, đưa ra các lệnh để thực hiện chủ trương của Đảng. Như vậy, một người giữ vị trí vừa đứng đầu Đảng, vừa đứng đầu Nhà nước sẽ tạo ra được những thuận lợi, hài hòa trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đất nước. Đồng thời cũng là thời cơ, thuận lợi lớn cho mọi phương diện công tác, nhất là công tác đối nội, đối ngoại. Bên cạnh đó, người đứng đầu quốc gia, đứng đầu Đảng sẽ chủ động hơn, các bộ máy được tiếp tục đổi mới, tinh giản, liên thông, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn… Những thời cơ, thuận lợi đó cũng chính là lý do vì sao việc Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước lần này lại được nhân dân cả nước và cả hệ thống chính trị quan tâm đến vậy, đồng lòng đến vậy.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã được bầu là Chủ tịch Đảng. Và Người đã cùng đội ngũ lãnh đạo Đảng, Nhà nước đưa đất nước giành nhiều thắng lợi trên mặt trận giải phóng dân tộc, giành lại độc lập, hòa bình, xây dựng chủ nghĩa xã hội… Từ hôm nay, thêm một lần nữa, đất nước lại có người đứng đầu làm song trùng nhiệm vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Có thể nói đây là một sự lặp lại tất yếu của lịch sử. Một sự kiện chứng tỏ sự chín muồi, chủ động của chúng ta trước yêu cầu phát triển của đất nước và sự trưởng thành vững chắc của dân tộc. Sự kiện chính trị này cũng chứng tỏ sự nhạy bén, thích ứng phù hợp của Việt Nam với xu thế chính trị của thời đại, bởi đây là hình thức chính trị đã và đang được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng thành công.

Rõ ràng, thế nước, lòng dân, vận Đảng đang đồng hành, hội tụ; mang tín hiệu tốt lành cho vận mệnh quốc gia dân tộc trong thời kỳ mới với nhiều cơ hội nhưng cũng lắm thách thức chông gai. Vận nước, lòng dân đang đặt hết niềm tin và trọng trách lên vai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Là một người dân nước Việt, tôi cũng đang tràn ngập niềm tin và hy vọng. Tôi tin bằng linh cảm và cũng bằng cả ý chí; linh cảm về cái tâm và nhận thức bằng ý chí về cái tầm của người lãnh đạo cao nhất đã thể hiện trong suốt thời gian qua. Tôi tin sự lựa chọn lịch sử này là chính xác và tất yếu. Tin hai vai này sẽ càng khiến cho đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tỏa sáng hơn, góp phần quan trọng đưa đất nước bước lên những đỉnh cao mới, kiến thiết xây dựng tương lai vững chắc cho dân tộc trong thời kỳ mới.

NINH HỒNG NGA (TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự lựa chọn tất yếu
    ss