Tin tức

Sự kiện trong tỉnh Hải Dương từ ngày 20 - 26/5

PV 20/05/2024 07:00

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra hiện trường một số dự án, Thường trực Tỉnh ủy tiếp Đoàn Hiệp hội Chủ tịch Hội đồng các đô thị phía nam tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) ... là một số sự kiện nổi bật trong tỉnh Hải Dương từ ngày 20 - 26/5.

- Ngày 21 - 22/5, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra hiện trường một số dự án.

- Ngày 22/5, Hội nghị liên tịch HĐND tỉnh Hải Dương; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị để hiệp thương cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XVI.

- Ngày 23/5, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương; Thường trực Tỉnh ủy tiếp Đoàn Hiệp hội Chủ tịch Hội đồng các đô thị phía nam tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc).

PV
(0) Bình luận
Sự kiện trong tỉnh Hải Dương từ ngày 20 - 26/5
ss