Sớm hoàn thiện pháp luật về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự

22/04/2023 06:15

Chiều 21.4, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương khảo sát tại TP Chí Linh về tình hình thực hiện pháp luật về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.


Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương làm việc với UBND TP Chí Linh về tình hình thực hiện pháp luật về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Theo báo cáo của UBND TP Chí Linh, trên địa bàn thành phố hiện có nhiều đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 3, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương đóng quân. Những năm vừa qua, các đơn vị thường xuyên làm tốt công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý, sử dụng, bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự và đất quốc phòng, không để xảy ra hiện tượng tranh chấp, chồng lấn.

Tuy nhiên, việc quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự gặp nhiều khó khăn do vị trí nằm trải rộng, phân tán trên toàn thành phố. Sự phát triển kinh tế - xã hội, quá trình đô thị hóa, quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, cụm khu công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, khai thác tài nguyên khoáng sản cũng có nhiều tác động đến việc quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự. Có lúc việc quán triệt, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự chưa toàn diện và sâu rộng.

Lãnh đạo UBND TP Chí Linh đề nghị cấp trên sớm hoàn thiện pháp luật về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

UBND TP Chí Linh đề nghị sớm hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự. Xây dựng, ban hành Luật Bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự trên cơ sở kế thừa các nội dung còn phù hợp của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự để đáp ứng phát triển kinh tế - xã hội. Quy định cụ thể phạm vi, ranh giới khu vực cấm, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn đối với từng loại công trình. Có chế độ, chính sách cụ thể đối với lực lượng quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự. Quy định cụ thể về khen thưởng, xử phạt, truy cứu trách nhiệm hình sự xâm hại đến công trình quốc phòng, khu quân sự.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương khảo sát tại Lữ đoàn Tên lửa 490

Đồng chí Nguyễn Thị Việt Nga, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tiếp thu những kiến nghị của UBND TP Chí Linh và nhấn mạnh đây cũng là những vấn đề chính được đề cập trong dự án Luật Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Theo kế hoạch, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương sẽ tiếp tục khảo sát ở huyện Ninh Giang và thị xã Kinh Môn.

PHONG TUYẾT

(0) Bình luận
Sớm hoàn thiện pháp luật về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự