Số hồ sơ giải quyết trực tuyến dịch vụ công thiết yếu của ngành công an tăng

04/06/2023 08:47

Trong tháng 5, số hồ sơ giải quyết trực tuyến liên quan đến 11 dịch vụ công của ngành công an thực hiện theo Đề án 06 tăng 3% so với tháng 4.

Công an xã Lai Vu (Kim Thành) tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến cho công dân

Theo số liệu tổng hợp của Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh Hải Dương, đối với 11 dịch vụ công thiết yếu trực tuyến của ngành công an thực hiện trong tháng 5 đã tăng 3% số hồ sơ được giải quyết so với tháng 4.

Các dịch vụ có tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết đạt 100% gồm: thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng, cấp xác nhận số chứng minh nhân dân, thủ tục làm con dấu mới và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu, thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

5 dịch vụ khác đạt từ 85 - 98%. Riêng thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân có tỷ lệ giải quyết trực tuyến đạt thấp nhất với 25,9%.

DT

(0) Bình luận
Số hồ sơ giải quyết trực tuyến dịch vụ công thiết yếu của ngành công an tăng