Số doanh nghiệp thành lập mới tăng nhưng vốn giảm

07/07/2022 15:43

Hiện toàn tỉnh có gần 16.000 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký khoảng 242.000 tỷ đồng.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, 6 tháng đầu năm toàn tỉnh có 868 doanh nghiệp mới thành lập, tăng 16,4% với tổng vốn điều lệ đăng ký 6.779 tỷ đồng, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước. 474 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại, tăng 31,3%. Cùng với đó, cả tỉnh có 781 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động và 86 doanh nghiệp giải thể, tăng 49,7% so cùng thời điểm năm 2021.

Tỉnh phấn đấu số doanh nghiệp mới tăng 15%/năm.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Số doanh nghiệp thành lập mới tăng nhưng vốn giảm