Sở Công thương Hải Dương thông báo về việc giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến

13/07/2023 14:14

Sở Công thương vừa thông báo đến các sở, ban, ngành và đơn vị, tổ chức, cá nhân một số nội dung về việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính ngành công thương.

Việc nộp hồ sơ trực tuyến qua môi trường điện tử, các tổ chức, cá nhân truy cập vào trang https://dichvucong.haiduong.gov.vn để thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần của Sở.

Xem phụ lục danh sách thủ tục hành chính toàn trình và một phần TẠI ĐÂY.

PV

(0) Bình luận
Sở Công thương Hải Dương thông báo về việc giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến