Sinh con thứ 3 ngoài ý muốn

28/07/2018 10:06

 Ngày 22.3.2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có hướng dẫn 04-HD/UBKTTW thực hiện một số điều trong Quy định 102-QĐ/TW ngày 15.11.2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Điều 27 có nêu: “Trường hợp sinh con thứ 3 do mang thai ngoài ý muốn, nếu thực hiện các biện pháp KHHGĐ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người mẹ (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên) thì thôi không xem xét, xử lý kỷ luật”. Đây là một quy định mới và trong quá trình thực hiện đang có nhiều ý kiến khác nhau.

Nhiều người đồng tình với quy định này vì mục đích tốt đẹp, nhân văn của nó. Thực tế có không ít đảng viên đã sinh 2con, không muốn sinh thêm nữa, nhưng nếu áp dụng các biện pháp KHHGĐ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người mẹ, nên họ phải sinh con thứ 3 ngoài ý muốn. Do đó, quy định mới không xử lý những trường hợp đó là hợp lý.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng quy định trên còn chưa cụ thể, rõ ràng, có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Thực hiện các biện pháp KHHGĐ là những biện pháp gì? Việc thực hiện KHHGĐ từ trước khi người mẹ mang thai hay sau khi người mẹ mang thai mới thực hiện?

Vì quy định còn chung chung nên quá trình thực hiện đang phát sinh vướng mắc. Mỗi địa phương có thể làm một kiểu do cách hiểu khác nhau.

Đặc biệt, quy định này dễ bị những đảng viên cố tình sinh con thứ 3, vi phạm chính sách dân số - KHHGĐ lợi dụng. Việc xác định sinh con thứ 3 ngoài ý muốn rất khó vì nhiều người muốn sinh con nhưng lại nói rằng không muốn sinh con. Ai sẽ kiểm chứng được điều này?

Chưa hết, họ chỉ cần có giấy xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên trong việc thực hiện các biện pháp KHHGĐ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người mẹ thì sẽ không bị xử lý kỷ luật. Thực tế cho thấy để sinh con thứ 3, nhiều đảng viên tìm mọi cách để không bị xử lý kỷ luật như: nhận con đẻ làm con nuôi; cho con đẻ làm con nuôi người khác rồi nhiều năm sau mới nhận lại; gửi con ra ngoài nơi cư trú…

Thời gian qua, những tiêu cực của các cơ sở y tế trong việc xác nhận khống về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân xảy ra nhiều. Do đó, những đảng viên muốn sinh con thứ 3 có thể móc ngoặc với những cá nhân biến chất ở các cơ sở y tế để tạo ra những giấy xác nhận không trung thực về tình trạng sức khỏe của người mẹ. Người này làm được thì người khác cũng làm được. Nếu không cẩn thận sẽ có rất nhiều đảng viên sinh con thứ 3, thực chất vi phạm chính sách dân số - KHHGĐ mà không bị xử lý kỷ luật vì lợi dụng được kẽ hở. 

Hiện nay, hình thức xử lý kỷ luật đối với đảng viên sinh con thứ 3, vi phạm chính sách dân số - KHHGĐ đã giảm nhẹ so với trước đây, cụ thể là người vi phạm chỉ bị khiển trách. Do hình thức xử lý kỷ luật nhẹ hơn nên tạo điều kiện cho các vi phạm xuất hiện nhiều hơn. Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, trong 6 tháng đầu năm nay, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã thi hành kỷ luật 136 đảng viên vi phạm chính sách dân số - KHHGĐ, chiếm 69,4% số đảng viên bị xử lý kỷ luật. Do đó, những lo lắng về quy định mới nêu trên sẽ bị lợi dụng để đảng viên muốn sinh con thứ 3 vi phạm chính sách dân số - KHHGĐ là có cơ sở.

Chế tài xử lý những trường hợp gian dối, tiêu cực trong việc này còn nhẹ. Theo điều 27 Quy định số 102-QĐ/TW ngày15.11.2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm thì những trường hợp khai báo hoặc xin xác nhận, giám định không trung thực về tình trạng sức khỏe của vợ (chồng), con để thực hiện không đúng quy định hoặc để trốn tránh không bị xử lý do vi phạm chính sách dân số - KHHGĐ bị kỷ luật khiển trách. Như vậy, nhiều người có động cơ để chấp nhận gian dối vì nếu không bị phát hiện thì họ sẽ không bị xử lý kỷ luật, còn nếu bị phát hiện thì cũng chỉ bị khiển trách.

Những thiếu sót, vướng mắc của quy định này cần được phản ánh kịp thời để Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét chỉnh sửa, bổ sung.

TUẤN NGUYÊN

(0) Bình luận
Sinh con thứ 3 ngoài ý muốn