Sẽ có nhiều phòng thi ít thí sinh

20/04/2016 14:48

Theo thống kê sơ bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong kỳ thi THPT quốc gia 2016, tại cụm thi do sở chủ trì, có một số môn thi rất ít thí sinh đăng ký dự thi.


Ví dụ, môn sinh học toàn tỉnh chỉ có 75 thí sinh, môn vật lý 440 thí sinh, môn hóa học 388 thí sinh. Tính theo từng điểm thi (mỗi huyện 1 điểm thi), sẽ có những điểm thi có môn thi chỉ dưới 10 thí sinh đăng ký dự thi. Như vậy, trong kỳ thi sắp tới tiếp tục có những phòng thi ít thí sinh. Ví dụ, huyện Bình Giang có 1 thí sinh thi sinh học, 4 thí sinh thi hóa học; huyện  Cẩm Giàng có 7 thí sinh thi vật lý, 8 thí sinh thi hóa học; thị xã Chí Linh có 1 thí sinh thi sinh học, 8 thí sinh thi hóa học; huyện Kinh Môn có 3 thí sinh thi sinh học; huyện Kim Thành có 4 thí sinh thi sinh học, huyện Ninh Giang có 1 thí sinh thi sinh học, 1 thí sinh thi lịch sử... 3 huyện không có thí sinh nào đăng ký dự thi môn sinh học là: Cẩm Giàng, Gia Lộc và Tứ Kỳ.

PV

(0) Bình luận
Sẽ có nhiều phòng thi ít thí sinh
ss