Sắp xếp lại Chi cục Thuế các huyện: Tinh gọn và hiệu quả

16/11/2018 16:06

Chỉ còn nửa tháng nữa, từ ngày 1.12, các chi cục thuế (CCT) cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hải Dương sẽ được sáp nhập thành CCT khu vực nhằm thu gọn đầu mối theo hướng tinh gọn, hiệu quả.


 Việc sáp nhập chi cục thuế các huyện không ảnh hưởng đến nhiệm vụ thu ngân sách. Trong ảnh: Cán bộ chi cục thuế huyện Bình Giang tăng cường hỗ trợ người nộp thuế kê khai, nộp thuế theo quy định

Yêu cầu tất yếu 

Ngay sau khi Bộ trưởng Tài chính ban hành Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13.4.2018 về việc phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, hợp nhất CCT các quận, huyện, thị xã, thành phố thành CCT khu vực thuộc cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Cục Thuế tỉnh đã báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và làm việc với cấp ủy các địa phương, tổ chức tuyên truyền làm công tác tư tưởng cho cán bộ, công chức trong toàn ngành về kế hoạch và nội dung sáp nhập.

Việc sáp nhập CCT các huyện, thành phố, thị xã thành các CCT khu vực đã được quy định rõ trong các Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 10/NQ-CP của Chính phủ, là yêu cầu bắt buộc, tất yếu trong tình hình mới. Mặc dù vậy, khi mới tiếp nhận thông tin, nhiều cán bộ, công chức trong ngành không khỏi lo lắng. Đây là vấn đề thực sự nhạy cảm vì nó không chỉ liên quan trực tiếp đến tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức ngành thuế mà còn liên quan đến cả cấp ủy, chính quyền các địa phương. Vì vậy, Cục Thuế tỉnh đã bám sát các nguyên tắc, tiêu chí hướng dẫn của Bộ Tài chính, xây dựng dự thảo và lấy ý kiến chỉnh sửa nhiều lần sau đó trình Tổng cục Thuế báo cáo Bộ Tài chính phê duyệt. Sau khi sáp nhập, Cục Thuế Hải Dương là địa phương đầu tiên trong toàn quốc sáp nhập 100% CCT cấp huyện thành CCT khu vực. Ngành thuế Hải Dương giảm 5 đầu mối cấp chi cục và 45 đầu mối cấp đội thuế trực thuộc CCT cấp huyện. Sau sáp nhập, số CCT cấp huyện giảm từ 10 xuống còn 5. Cụ thể, sáp nhập CCT các huyện Kinh Môn và Kim Thành thành CCT Kim Môn, CCT Thanh Miện và Ninh Giang thành CCT Ninh Thanh, CCT Gia Lộc và Tứ Kỳ thành CCT Tứ Lộc, CCT Nam Sách và Thanh Hà thành CCT Nam Thanh, CCT Bình Giang và Cẩm Giàng thành CCT Cẩm Bình.

Không để ảnh hưởng tới nhiệm vụ thu ngân sách

Thực hiện quyết định của Bộ Tài chính, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh đã cân nhắc làm thế nào để việc triển khai sắp xếp, sáp nhập các CCT nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, công chức. Nhưng quan trọng hơn, việc sáp nhập phải nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan thuế, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách theo đúng dự toán đã được giao. Lãnh đạo CCT các khu vực tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ một cách công tâm, khách quan, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018 và những năm tiếp theo trên địa bàn cả 2 huyện được giao quản lý. Thời gian tới, Cục Thuế tỉnh sẽ nghiên cứu, xây dựng quy chế phối hợp chỉ đạo công tác thu với cấp ủy và chính quyền các huyện, thị xã, thành phố để luôn bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách hằng năm, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Nhiệm vụ trước mắt của ngành thuế chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, vất vả do mô hình hoạt động mới. Nhưng tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức ngành thuế Hải Dương khẳng định sẽ luôn đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018. Đối với nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018, hết tháng 10, tổng thu nội địa toàn ngành đã đạt 10.825 tỷ đồng, bằng 96,4% dự toán Trung ương giao, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2017. Nếu trừ tiền sử dụng đất và xổ số, thu nội địa toàn tỉnh đạt 8.607 tỷ đồng, bằng 82% dự toán, tăng 9%. Đã có 8/15 khoản thu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán năm; 4 khoản thu đạt trên 82%. Cả năm 2018, ngành thuế Hải Dương phấn đấu thu nội địa đạt 12.940 tỷ đồng, vượt 15% dự toán, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2017. Với số thu ước thực hiện như trên, ngân sách địa phương sẽ hoàn thành vượt dự toán pháp lệnh được giao của năm 2018.

NGUYỄN NĂNG HOÀN, Tỉnh ủy viên, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sắp xếp lại Chi cục Thuế các huyện: Tinh gọn và hiệu quả
    ss